Telekomministrarna antog 5G-slutsatser och diskuterade dataekonomi samt dataskydd vid elektronisk kommunikation

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2019 16.24 | Publicerad på svenska 3.12.2019 kl. 16.32
Pressmeddelande
Europeiska unionens telekområd samlades i Bryssel den 3 december. Bild: Europeiska unionen.
Europeiska unionens telekområd samlades i Bryssel den 3 december. Bild: Europeiska unionen.

Europeiska unionens telekområd samlades i Bryssel den 3 december.

Vid rådsmötet behandlades förslaget till förordning om integritet och elektronisk kommunikation. Rådet tog del av en lägesrapport om diskussionerna under Finlands ordförandeskap och de framsteg som gjorts. Flera medlemsländer tackade för det arbete som gjorts för förordningen under Finlands ordförandeskap och påpekade att förslaget till förordning ännu inte är färdigt för nästa skede, utan att arbetet måste fortsätta. Kommissionen framhävde behovet av att avancera snabbt i ärendet och lovade att stödja detta.

Ministrarna förde en riktlinjedebatt om utvecklingen av dataekonomin i Europeiska unionen och betonade betydelsen av människocentrering. I diskussionen identifierades också behovet av att uppmuntra företag att dela data med varandra. Olika sektorer bör samordna sina åtgärder. Medlemsländerna anser att frågan är mycket aktuell och önskade snabba åtgärder på EU-nivå för att utveckla dataekonomin.

Telekområdet antog slutsatser om 5G:s betydelse för den europeiska ekonomin och behovet av att minska säkerhetsriskerna i samband med 5G. Rådet ansåg att ett snabbt införande av 5G är viktigt. Rådets slutsatser är en fortsättning på det riskbedömningsarbete som utförts från och med våren 2019.

Ordförande för mötet i ministerrådet var Kroatien, som från början av 2020 blir ordförande i Europeiska unionens råd.

Mer information:

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 500 0817 (dataekonomi)

Elina Immonen, enhetsdirektör, tfn 050 303 2686 (5G)                                                        

Piia Nyström, konsultativ tjänsteman, tfn 050 437 2969 (förordningen om integritet och elektronisk kommunikation)