Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa Finavian lennonvarmistustoiminnan yhtiöittämistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2016 9.00
Tiedote

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa liikenne- ja viestintäministeriön esitystä, jonka mukaan Finavia Oyj:n lennonvarmistustoiminta eriytetään omaksi erityistehtäväyhtiöksi vuoden 2017 kevään aikana. Yhtiö vastaisi Suomen aluelennonjohdosta ja lähi- ja lähestymislennonjohdon palveluista.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli lennonvarmistustoiminnan yhtiöittämistä 20. joulukuuta 2016.

Kokonaan valtion omistama yhtiö vastaisi jatkossa nyt Finavia Oyj:n vastuulla olevista lennonvarmistukseen liittyvistä erityistehtävistä, kuten ilmatilan hallinnasta, aluevalvonnasta, palveluista valtion ilmailulle ja lentopelastuspalvelusta.

Yhtiöön siirtyisi valtakunnallisen lentoreittipalvelun tuottamiseksi vaadittavat järjestelmät, kuten lennonjohtojärjestelmä, tutkat ja puheyhteysjärjestelmät. Lentoasemien lennonvarmistuslaitteet, esimerkiksi lennonjohtotornit varusteineen, jäisivät edelleen Finavialle.

- Lennonvarmistus hoidetaan jo nyt yhtiömuotoisena toimintana Finaviassa eli palvelun tuottamismalli ei muutu. Lennonvarmistusliiketoiminnan eriyttämisellä omaksi yhtiökseen valmistaudutaan toimialan muutoksiin Euroopassa ja Suomessa, taustoittaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

- Alan kansainvälistyminen sekä tekninen kehitys tulevat muokkaamaan toimialaa voimakkaasti. Tulevaisuudessa esimerkiksi etätornit mahdollistavat sen, että lentoaseman operatiiviset lennonvarmistuspalvelut voidaan hoitaa keskitetystä etälennonjohdosta. Itsenäisenä osakeyhtiönä lennonvarmistusyhtiö voi paremmin vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin sekä sen tarjoamiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, ministeri Berner jatkaa.

Yhtiöittämisen tavoitteena on myös parantaa lennonvarmistusliiketoiminnan taloudellista tehokkuutta ja kannattavuutta sekä toiminnan ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä.

Kaikki henkilöt, jotka työskentelevät Finavia Oyj:n lennonvarmistusliiketoiminnan palveluksessa siirtyvät perustettavan yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä.

Yhtiöittämisen yhteydessä huolehditaan, että lennonvarmistuspalveluiden laatu ja saatavuus eivät vaarannu.

Valtion kokonaan omistaman perustettavan erityistehtäväyhtiön omistajaohjaus on liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla.

Lisätietoja

Yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 0295 34 2077, 050 376 2377