Taksinkuljettajille pakolliset ammattipätevyysvaatimukset

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2009 13.35
Tiedote

Taksinkuljettajien on jatkossa suoritettava pakollinen ammattipätevyyskoulutus ajoluvan saamiseksi ja osallistuttava jatkokoulutukseen sen uusimiseksi. Ammattipätevyysvaatimus koskee jo nyt linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajia. Taksin, kuorma-auton tai linja-auton kuljettaminen ilman asianmukaista ammattipätevyyttä voi jatkossa tulla rikoslain nojalla rangaistavaksi.

Hallitus esitti 17. syyskuuta taksinkuljettajien ammattipätevyyttä koskevan lain ja kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain rangaistussäännöstä muuttavan lain vahvistamista. Tasavallan presidentti antanee lait perjantaina. Lait tulevat voimaan 1. tammikuuta 2010.

Lakiesityksen mukaan uusien taksinkuljettajien on ajolupaa varten hankittava ammattipätevyyskoulutus ja suoritettava siihen liittyvät kokeet. Uuden peruskoulutuksen pituus on vähintään 30 tuntia. Ajolupa on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Lisäksi kaikkien kuljettajien on ajoluvan uusimisen yhteydessä osallistuttava vähintään päivän jatkokoulutukseen.

Koulutuksen ja ajoluvan määräaikaisuuden tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta ja yhdenmukaistaa kuljettajien ammatillisen osaamisen vähimmäistasoa sekä lupakäytäntöä.

Myös raskaan kaluston kuljettajia koskevan ammattipätevyyslain rangaistussäännös muuttuu. Jatkossa linja-auton ja kuorma-auton kuljettaminen ilman ammattipätevyyttä voi tulla vankeudella rangaistavaksi. Taksin kuljettaminen on jo aiemmin ollut luvanvaraista, mutta nyt luvan saaminen edellyttää myös ammattipätevyyskoulutuksen. Taksinkuljettajan toimiminen taksiliikenteessä ilman vaadittua pätevyyttä voi johtaa vankeusrangaistukseen. Kuorma-autoa voi ilman ammattipätevyyttä kuljettaa yksityisissä ei-kaupallisissa ajoissa.

Taksinkuljettajien ammattipätevyyskoulutusta antavat erikseen tähän opetukseen hyväksyttävät koulutuksenjärjestäjät. Ajoneuvohallintokeskus (AKE) myöntää koulutusluvat, valvoo kouluttajia ja vastaa taksinkuljettajan kokeen järjestämisestä. Paikallistuntemuskokeen järjestää taksinkuljettajan koulutuksen järjestäjä. Taksien ajoluvat myöntää poliisi.

Taksinkuljettajien ammattipätevyyttä ja rangaistussäännösten muutokset tulevat voimaan 1.1.2010.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Eija Maunu, p. (09) 160 28571, 040 716 4140