Taxiförarna får obligatoriskt krav på yrkesbehörighet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2009 13.35 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

För att få körtillstånd bör taxiförarna i fortsättningen genomgå obligatorisk undervisning för yrkeskompetens och för att förnya tillståndet bör de delta i fortbildning. Kravet på yrkesbehörighet gäller redan nu buss- och lastbilsförare. Att köra taxi, lastbil eller buss utan vederbörlig yrkesbehörighet kan i fortsättningen bli straffbart på basen av strafflagen.

Regeringen föreslog den 17 september fastställandet av en lag om taxiförares yrkesbehörighet och av en lag som ändrar regelverket beträffande straffbarhet i lagen om lastbils- och bussförares yrkesbehörighet. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2010.

Enligt den nya lagen bör nya taxiförare för att få körtillstånd genomgå undervisning för yrkeskompetens och avlägga de prov som hör till undervisningen. Den nya grundläggande undervisningen för yrkeskompetens omfattar minst 30 timmar. Körtillståndet är i kraft fem år i taget.

Dessutom bör alla förare i samband med att de förnyar sitt tillstånd delta i minst en dags fortbildning.

Avsikten med utbildningen och med att körtillståndet är tidsbundet är att förbättra trafiksäkerheten och förenhetliga miniminivån för förarnas yrkeskunnande och för tillståndsförfarandet.

Också straffregeln i lagen om yrkesbehörighet beträffande förare av tunga fordon ändras. I fortsättningen kan det bli straffbart med fängelse att köra buss eller lastbil utan yrkesbehörighet. Att köra taxi har redan hittills krävt tillstånd, men nu förutsätter tillståndet också utbildning för yrkeskompetens. Om en taxiförare kör i taxitrafik utan erfordrad behörighet kan det leda till fängelsestraff. Lastbil får man utan yrkesbehörighet köra på privata, icke-kommersiella uppdrag.

Undervisning för taxiförarnas yrkesbehörighet ges av utbildningscenter som skilt bör godkännas för det här slaget av undervisning. Fordonsförvaltningscentralen (AKE) beviljar undervisningstillstånden, övervakar dem som undervisar och svarar för att arrangera provet för taxiförare. Provet i lokalkännedom arrangeras av utbildningscentret som undervisar taxiföraren. Körtillståndet för taxi beviljas av polisen.

Ändringarna beträffande taxiförarnas yrkesbehörighet och regelverket om straffbarhet träder i kraft den 1 januari 2010.

Ytterligare information:
regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571, 040 716 4140