Taksinkuljettajien ammattipätevyyskoulutus laajenee

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2009 14.15
Uutinen

Uusien taksinkuljettajien on vuoden 2010 alusta lähtien käytävä pakollinen koulutus ajoluvan saamiseksi. Uusilta ajolupaa hakevilta kuljettajilta vaaditaan vähintään 30 tunnin koulutus. Taksinkuljettajan ajolupa on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Ajoluvan uusiminen edellyttää vähintään päivän jatkokoulutuksen ja se koskee kaikkia taksinkuljettajia. Nykyiset henkilöauton ammattiajoluvat on vaihdettava uusiin ajolupiin viiden vuoden kuluttua.

Liikenteen ja kuljetusten turvallisuuden osalta koulutuksen on sisällettävä tietoa liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, kuten ennakoivasta ajamisesta, ensiavusta ja toiminnasta onnettomuustilanteessa. Lisäksi koulutuksessa on panostettava taksinkuljettajan ja erilaisten matkustajien tai matkustajaryhmien väliseen vuorovaikutukseen ja tarjottava perusvalmiudet koulu-, vammais- ja vanhuskuljetusten hoitamiseen.

Taksinkuljettajien ammattipätevyyttä koskeva laki tulee voimaan vuoden 2010 alussa. Tuolloin otetaan käyttöön myös lakia täydentävä valtioneuvoston asetus, joka sisältää tarkemmat säännökset ammattipätevyyskoulutuksesta ja ajolupamenettelystä.