Taksilainsäädännön muutokset voimaan pääosin 1. toukokuuta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2021 13.30 | Julkaistu suomeksi 8.4.2021 klo 13.55
Tiedote
Asiakas taksissa, maksaa matkaa puhelimella. (Kuva: Keksi, Mika Pakarinen)
Asiakas taksissa, maksaa matkaa puhelimella. (Kuva: Keksi, Mika Pakarinen)

Taksisääntelyn korjaussarjassa tehdyt lakimuutokset tulevat pääosin voimaan 1.5.2021. Hinnoittelua sekä taksamittaria ja muita laitteita koskevat muutokset tulevat voimaan 1.9.2021. Voimaantulon porrastuksella annetaan taksitoimijoille aikaa tehdä lakimuutosten edellyttämiä muutoksia.

- Taksisääntelyn korjaussarjan tarkoitus on palauttaa asiakkaiden luottamus turvalliseen kyytiin ja yrittäjien luottamus alan tulevaisuuteen, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka lakimuutosten tavoitteista.

Hallitus esitti lakimuutosten vahvistamista 8. huhtikuuta 2021. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 9. huhtikuuta 2021.

Keskeisiä muutoksia

Taksinkuljettajakokeen aihealueet ja kysymysten vähimmäissisältö määritellään tarkemmin, jotta koe huomioi paremmin esimerkiksi matkustajien turvallisuudesta huolehtimista ja erityisryhmien kanssa toimimista.

Taksinkuljettajat voivat osaamisensa täydentämiseksi käydä jatkossa myös laissa määritellyn vapaaehtoisen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen. Erityisryhmien kuljettajakoulutus voidaan huomioida myös julkisissa taksipalveluhankinnoissa.

Taksikyydin hinta tai hinnan määräytymisen perusteet on edelleen ilmoitettava ennen matkan alkua. Jos kyydin hinta ei ole kiinteä, hinnoittelussa on käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta, esitettävä esimerkkimatkan hinta ja käytettävä hinnan määrittelyssä mittauslaitelain mukaista taksamittaria.

Jos Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toteaa hintaseurannan perusteella, että erityisryhmien lisäpalvelujen hinnat eivät ole kohtuullisia, se voi asettaa niille enimmäishinnan.

Yrittäjiltä vaaditaan Y-tunnus jo taksiliikenneluvan myöntämisvaiheessa. Taksiliikenneluvan edellytyksiin kuuluu jatkossa velvollisuus suorittaa yrittäjäkoulutus ja -koe. Taksiliikenneluvan jo saaneiden tulee täyttää lain vaatimukset siirtymäaikana.

Valvonnan tehostamiseksi taksiliikennelupa tai sen jäljennös tulee pitää aina mukana ajoneuvossa. Myös kuljettajan vastuuta ajoneuvossa mukana pidettävistä asiakirjoista ja tiedoista on lisätty ja velvoitteiden rikkomisesta voidaan määrätä kuljettajalle liikennevirhemaksu.

Taksivalaisin tulee pakolliseksi tietyin yritys- ja edustusajoja koskevin poikkeuksin. Verovalvonnan tukemiseksi kaikista taksikyydeistä tulisi kerätä sähköisessä muodossa laissa määritellyt tiedot.

Taksiyritysten ja välityskeskusten on toimitettava viranomaisille hintatietoja. Lisäksi täsmennetään, mitä tietoja palvelujen tarjonnasta ja kysynnästä on toimitettava.

Jatkossa koti- ja matkailupalveluyritysten palvelukokonaisuuteen sisältyvään kuljetustoimintaan ei vaadita taksiliikennelupaa. Samalla täsmennetään, että taksiliikennelupa vaaditaan paitsi ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen laissa määritellyillä ajoneuvoilla myös näiden palvelujen tarjoamiseen yleisölle.

Kaksi lausumaa

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sisältää kaksi lausumaa.

1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi ja toteuttaa viipymättä kaikki lainsäädännölliset ja muut toimenpiteet, jotka tarvitaan taksipalvelujen saatavuuden parantamiseksi eri alueilla. 

2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto käynnistää ja toteuttaa viipymättä lainsäädäntöhankkeen ja muut tarvittavat toimenpiteet julkisesti tuettujen kuljetusten kehittämiseksi ja nykyisten haasteiden ratkaisemiseksi yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. 

Tarkempaa tietoa Traficomista

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa säädöksistä yksityiskohtaisempaa tietoa ja tarkentavia määräyksiä verkkosivuillaan sekä uutiskirjeessä.

Lisätietoja

Yksikön johtaja Elina Thorström, p. 040 507 4502

Hallitusneuvos Hanna Laurila, p. 050 401 4361