Suurten kirjelähetysten päätemaksut UPU:n kongressin käsittelyssä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2019 10.54
Uutinen
Lentokone ja rahtia lentokentällä (Kuva: Shutterstock)
Lentokone ja rahtia lentokentällä (Kuva: Shutterstock)

Suomi osallistuu Maailman Postiliiton (UPU) välikongressiin Genevessä 24.-26.9.2019. Välikongressissa käsitellään postialan ajankohtaisia asioita, joista keskeisenä kansainvälisessä postiliikenteessä käytettävät päätemaksut tavaraa sisältävien ja isokokoisten kirjeiden osalta.

Maailman Postiliiton yleissopimuksen nojalla annetulla päätemaksulla tarkoitetaan korvausta, jonka lähettävän maan postipalvelujen tarjoaja maksaa kohdemaan palvelujentarjoajalle. Korvauksella katetaan kirjepostilähetysten vastaanotosta ja eteenpäin välittämisestä syntyviä kustannuksia.

Voimassa oleva päätemaksujärjestelmä on koettu epäoikeudenmukaiseksi kansallisten postin yleispalvelun tarjoajien ja esimerkiksi pienien verkkokauppaa harjoittavien vähittäismyyjien osalta. Välikongressin pääasiallisena aiheena on käsitellä vaihtoehtoja uudeksi päätemaksujärjestelmäksi.

Päätemaksujen mahdollisilla uudistuksilla ennustettaisiinkin olevan välillistä vaikutusta myös verkkokaupan markkinoihin ja kuluttajilta perittäviin hintoihin.

YK:n alaisen Maailman postiliiton (Universal Postal Union, UPU) korkein päättävä elin on kongressi, joka kokoontuu joka neljäs vuosi. Nyt pidettävä välikongressi on kuluvan kauden kolmas. Välikongressi järjestetään, jos vähintään kaksikolmasosaa liiton 192:sta jäsenmaasta pyytää tai hyväksyy välikongressin järjestämisen. Geneven välikongressin järjestämisestä äänestettiin jäsenmaiden kesken keväällä 2019. Suomi puolsi välikongressin järjestämistä.

Suomesta välikongressiin osallistuu virkamiehiä liikenne- ja viestintäministeriöstä ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista sekä Postin ja Ahvenanmaan postin (Ålands Post) edustajia.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916