Terminalavgifter för stora brevförsändelser behandlas vid UPU:s kongress

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2019 10.54 | Publicerad på svenska 23.9.2019 kl. 11.02
Nyhet
Last laddas på flygplanet (Bild: Shutterstock)
Last laddas på flygplanet (Bild: Shutterstock)

Finland deltar i Världspostföreningens (UPU) mellankongress i Genève 24-26.9.2019. Vid mellankongressen behandlas aktuella ärenden inom postbranschen. Ett centralt ämne är de terminalavgifter som tillämpas i internationell posttrafik på stora brev eller brev som innehåller varor.

Med terminalavgift som utfärdats med stöd av Världspostkonventionen avses den ersättning som tillhandahållaren av posttjänster i det avsändande landet betalar till tillhandahållaren av posttjänster i mållandet. Ersättningen täcker kostnaderna för mottagande och vidarebefordran av brevpostförsändelser.

Det gällande systemet med terminalavgifter har upplevts som orättvist för de nationella tillhandahållarna av samhällsomfattande posttjänster och t.ex. för små detaljförsäljare som bedriver näthandel. Mellankongressens huvudsakliga tema är att behandla alternativen till ett nytt system med terminalavgifter.

Eventuella reformer av terminalavgifterna väntas också ha indirekta konsekvenser för marknaden för näthandel och de priser som tas ut av konsumenterna.

Det högsta beslutande organet i Världspostföreningen (Universal Postal Union, UPU), som lyder under FN, är kongressen, som sammanträder vart fjärde år. Den mellankongress som nu hålls är den tredje under innevarande period. En mellankongress ordnas om minst två tredjedelar av förbundets 192 medlemsländer begär eller godkänner att en extraordinär kongress ordnas. Våren 2019 röstade medlemsländerna om att ordna en mellankongress i Genève. Finland understödde anordnandet av en extraordinär kongress.

Från Finland deltar tjänstemän från kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom samt företrädare för Posten och Ålands post.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 0295 342 532, Twitter @WirenSini