Suuri valta tuo mukanaan suuren vastuun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.4.2024 8.00
Kolumni
Ylitarkasta Roosa Patrakka.
Ylitarkastaja Roosa Patrakka. (Kuva: LVM)

Instagram, TikTok, Youtube ja X ovat esimerkkejä palveluista, joilla on suuri valta siihen, millaisia näkemyksiä ja mielipiteitä muodostamme maailmasta ja sen tapahtumista. Ne vaikuttavat myös yhteiskunnassa vallitsevaan keskustelukulttuuriin.

Vietämme verkkoalustoilla jatkuvasti enemmän aikaa ja kun käyttäjä avaa palvelun, vastaan tulee sisältöjen tulva. Jokaiselle löytyy jotakin ja kuka tahansa voi luoda itseään kiinnostavaa sisältöä. Palvelujen algoritmit eli omat tekoälyt määrittävät, mitä ruuduillemme ilmestyy. Digitaalisten palvelujen nousu on ollut nopeaa ja tämän seurauksena sääntelyn tarve on kasvanut. 

Digipalveluasetusta (Digital Services Act, DSA), alettiin soveltaa kokonaisuudessaan helmikuussa 2024 ja se asetti uuden standardin digitaalisten palvelujen sääntelylle. 

Asetus sisältää lähes sadan artiklan verran sääntelyä verkon välityspalvelujen vastuuvapaudesta, huolellisuus- ja avoimuusvelvoitteista sekä tehokkaasta valvonnasta. Keskiössä on erityisesti laittoman sisällön leviämisen ehkäisy ja pyrkimys luoda käyttäjille turvallinen, perusoikeuksia kunnioittava verkkoympäristö. 

Asetuksen myötä verkkoalustoilta edellytetään läpinäkyvämpää toimintaa, alkaen palvelun suunnittelusta aina käyttäjälle näytettäviin mainoksiin saakka. Valtaa pyritään asetuksella palauttamaan käyttäjille ja algoritmien toimintaa avaamaan. 

Kaikkein raskaimmat velvoitteet koskevat digimaailman jättejä, eli niin kutsuttuja erittäin suuria verkkoalustoja ja erittäin suuria verkon hakukoneita. Suuri valta tuo mukanaan suuren vastuun. Digijättien tulee esimerkiksi arvioida palvelujensa aiheuttamia riskejä ja vähentää niitä. Näitä ovat esimerkiksi laittoman sisällön ja disinformaation leviäminen. Digijättejä valvoo Euroopan komissio.

Digitaaliset palvelut ovat tuoneet mukanaan myös paljon hyvää. Niiden avulla ihmiset erilaisista taustoista voivat saada oman äänensä kuuluviin ja ne voivat tarjota hengähdystauon arjesta. Lisäksi palvelut tarjoavat alustan elinkeinotoiminnalle. On kuitenkin tärkeää, että myös haitalliset ilmiöt tunnistetaan ja niihin puututaan. 

Digipalveluasetus on ensimmäinen laatuaan. Siksi on tärkeää seurata, miten uudet velvoitteet muuttavat verkkoympäristömme. 

Lähtökohdat turvallisempien, vastuullisempien ja avoimempien palveluiden kehittämiseksi ovat kuitenkin nyt olemassa. Asetuksen myötä digijättien vallan rinnalle on tullut myös vastuu. 

Roosa Patrakka
ylitarkastaja, tieto- ja turvallisuusosasto