Suorien tv-lähetysten tekstitysvaatimusta koskevaa määräaikaista poikkeusta jatketaan vuoden 2021 loppuun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2020 13.35 | Julkaistu suomeksi 10.12.2020 klo 16.28
Tiedote
Kameramies kuvaa keikkaa. (Kuva: Shutterstock)
Kameramies kuvaa keikkaa. (Kuva: Shutterstock)

Valtioneuvosto on 10. joulukuuta päättänyt jatkaa valtioneuvoston asetukseen televisio- ja radiotoiminnasta sisältyvää määräaikaista poikkeusta, jonka mukaan suorat tv-lähetykset voidaan lähettää tekstitettyinä vasta uusintalähetyksen yhteydessä. Poikkeusmääräaikaa jatketaan vuoden 2021 loppuun asti. Suorien lähetysten tekstitysvaatimus tulee täysimääräisesti sovellettavaksi 1.1.2022.

Yleisradion osalta vaatimus tarkoittaa 100 prosentin tekstitysvelvoitetta ja useita eri yleisöryhmiä palvelevien ohjelmistojen, eli MTV 3:n ja Nelosen, osalta 75 prosentin tekstitysvelvoitetta. Vaatimusta ei kuitenkaan sovellettaisi alueuutisiin, jotka voitaisiin jatkossakin lähettää tekstitettyinä uusintalähetyksen yhteydessä.

Asetuksen valmistelussa on otettu huomioon asiasta saatu lausuntopalaute. Määräaikaisen poikkeuksen jatkaminen vuoden 2021 loppuun edesauttaa hyvälaatuisen tekstityspalvelun toteutumista.

Asetuksen nimike muutetaan samalla valtioneuvoston asetukseksi audiovisuaalisista palveluista.

Mitä seuraavaksi?

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 10. joulukuuta. Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2021.

Yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia koskeva asetusmuutos on tarkoitus tehdä erikseen vuoden 2021 alussa, kun asiaa koskevat EU-vaatimukset on käsitelty.

Lisätiedot

yksikön johtaja Elina Thorström, p. 040 507 4502

johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta, p. 050 362 7906