Det temporära undantaget från kravet på att direktsändningar ska förses med textning förlängs till utgången av 2021

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2020 13.35 | Publicerad på svenska 10.12.2020 kl. 16.28
Pressmeddelande
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Statsrådet beslutade den 10 december att förlänga det temporära undantaget i statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet, enligt vilket textningstjänsten i fråga om direktsändningar kan levereras i samband med en reprissändning. Det temporära undantaget förlängs till utgången av 2021. Kravet på textning av direktsändningar ska tillämpas fullt ut den 1 januari 2022.

I fråga om Rundradion innebär kravet en textningsskyldighet på 100 procent och i fråga om programutbud som betjänar flera olika grupper bland allmänheten, dvs. MTV 3 och Nelonen, en textningsskyldighet på 75 procent. Kravet ska dock inte tillämpas på regionala nyheter vars textningstjänst även i fortsättningen ska kunna levereras i samband med en reprissändning.

Vid beredningen av förordningen har man beaktat remisresponsen i ärendet. En förlängning av det temporära undantaget till utgången av 2021 främjar genomförandet av en textningstjänst av god kvalitet.

Förordningens rubrik ska samtidigt ändras till statsrådets förordning om audiovisuella tjänster.

Vad händer härnäst?

Statsrådet utfärdade den 10 december en förordning i ärendet. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

Avsikten är att det separat ska göras en ändring av förordningen som gäller evenemang av samhällelig betydelse i början av 2021, när de EU-krav som gäller ärendet har behandlats.

Ytterligare information

Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 040 507 4502

Päivi-Maria Virta, ledande sakkunnig, tfn 050 362 7906