Suomi vastasi EU-komissiolle Sanoman Yleä koskevaan kanteluun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.6.2021 15.20 | Julkaistu suomeksi 24.6.2021 klo 11.06
Tiedote
Kaukosäädin ja televisioruutu (Kuva: Shutterstock)
Kaukosäädin ja televisioruutu (Kuva: Shutterstock)

Suomi on lähettänyt 21. kesäkuuta 2021 EU-komissiolle vastauksen Sanoma Media Finland Oy:n Yleisradiota koskevaan kanteluun.

Suomi on esittänyt 3. kesäkuuta EU-komissiolle, että kirjeenvaihto kanteluun liittyen olisi julkista. Komissio on nyt myöntynyt siihen, että Sanoma Media Finland Oy:n kantelu ja komission vastauspyyntö voidaan julkaista. Suomen vastauksesta julkaistaan toistaiseksi tiivistelmä. EU-lainsäädännöstä johtuen kirjeenvaihto komission kanssa on lähtökohtaisesti salassa pidettävää.

Sanoma Media Finland Oy:n EU-komissiolle tekemä kantelu koskee erityisesti Yleisradion tilausvideopalveluja (video-on-demand) ja sähköisiä oppimissisältöjä. Yleisradio tuottaa nykyisellään Yle Areenassa tilausvideopalveluja, jotka eivät kantelijan näkemyksen mukaan ole EU:n valtiontukilainsäädännön mukaisia.

Nyt lähetetyn Suomen valtion vastauksen mukaan Yleisradion tilausvideopalvelut sekä sähköiset oppimissisällöt ovat Yleisradio Oy:stä annetun lain ja EU:n valtiontukilainsäädännön mukaisia. Vastauksen mukaan Sanoma Media Finland Oy:n kantelu on tästä syystä perusteeton.

Suomessa Ylen tehtäviä, rahoitusta ja valvontaa koskeva päätöksenteko on vakiintuneesti vahvasti parlamentaarista. Hallintoneuvostossa edustettuina olevien eduskuntaryhmien puheenjohtajia on informoitu kantelusta.

Aiempi kantelu Medialiitolta

Suomen valtiota kohtaan on myös aiempi Yleisradion tehtävien laajuutta koskeva kantelu, jonka on tehnyt Medialiitto. Tämän seurauksena on annettu hallituksen esitys, joka on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Kyseessä on siis kaksi eri kantelua. Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt virkamiesnäkemyksensä hallintoneuvostossa edustettuina olevien eduskuntaryhmien puheenjohtajille, että kanteluita kannattaisi käsitellä erillisinä. Uuden kantelun jatkokäsittelystä komissiossa ei ole vielä tietoa, ja näiden yhdistäminen voisi viivästyttää ensimmäisen kantelun käsittelyä.

Mitä seuraavaksi?

EU:n komissio arvioi, ovatko Suomen esittämät vastaukset riittäviä ja päättää sen perusteella, pyytääkö se Suomelta lisäselvityksiä asiaan. Valtiontukiasioiden käsittely EU:ssa voi viedä useita vuosia ja sisältää useita kirjelmöintikierroksia.


Lisätietoja

osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400, @op-rantala

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916, @WirenSini