Finland svarade EU-kommissionen i fråga om Sanomas klagomål över Rundradion

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2021 15.20 | Publicerad på svenska 24.6.2021 kl. 11.06
Pressmeddelande
Fjärrkontroll och TV-skärm (Foto: Shutterstock)
Fjärrkontroll och TV-skärm (Foto: Shutterstock)

Finland sände den 21 juni 2021 ett svar till EU-kommissionen på Sanoma Media Finland Oy:s klagomål över Rundradion.

Finland föreslog den 3 juni för EU-kommissionen att brevväxlingen i anslutning till klagomålet ska vara offentlig. Kommissionen har nu gått med på att Sanoma Media Finland Oy:s klagomål och kommissionens begäran om svar kan publiceras. Tills vidare publiceras ett sammandrag av Finlands svar. På grund av EU-lagstiftningen är brevväxling med kommissionen i regel sekretessbelagd.

Klagomålet som Sanoma Media Finland Oy lämnat till EU-kommissionen gäller i synnerhet Rundradions beställvideotjänster (video-on-demand) och elektroniska utbildningsinnehåll. I Yle Arenan producerar Rundradion i nuläget beställvideotjänster som enligt klaganden inte överensstämmer med EU-lagstiftningen om statligt stöd.

Enligt det svar som nu sänts av finska staten är Rundradions beställvideotjänster och elektroniska utbildningsinnehåll förenliga med lagen om Rundradion Ab och EU-lagstiftningen om statligt stöd. Enligt svaret är Sanoma Media Finland Oy:s klagomål därför ogrundat.

I Finland är beslutsfattandet om Yles uppgifter, finansiering och tillsyn vedertaget starkt parlamentariskt. Ordförandena för de riksdagsgrupper som är representerade i förvaltningsrådet har informerats om klagomålet.

Tidigare klagomål från Medieförbundet

Det finns också ett tidigare klagomål mot finska staten som gäller omfattningen av Rundradions uppgifter och som har anförts av Medieförbundet. Till följd av detta har det lämnats en regeringsproposition som för närvarande behandlas i riksdagen.

Det är alltså fråga om två olika klagomål. Kommunikationsministeriet har framfört sin tjänstemannasynpunkt till ordförandena för de riksdagsgrupper som är representerade i förvaltningsrådet om att det lönar sig att behandla klagomålen separat. Det finns ännu inga uppgifter om den fortsatta behandlingen av det nya klagomålet hos kommissionen, och en sammanföring av klagomålen skulle kunna fördröja behandlingen av det första klagomålet.

Vad händer härnäst?

EU-kommissionen bedömer om Finlands svar är tillräckliga och beslutar utifrån det om den ska begära ytterligare utredningar i frågan av Finland. Behandlingen av ärenden som gäller statligt stöd i EU kan ta flera år och inbegripa flera brevväxlingsomgångar.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400, @op-rantala

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, @WirenSini