Suomi vaikuttaa EU:n rahoittaman öljyntorjuntakaluston lisäämiseksi Itämerellä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2024 9.02
Tiedote
Arctian Kontio-laiva harjoittelemassa öljyntorjuntaa merellä, taustalla sininen taivas.
Arctian Kontio öljyntorjuntaharjoituksessa. (Kuva: Arctia Oy)

Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Rajavartiolaitos tiedottavat:

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA, European Maritime Safety Agency) tukee EU:n jäsenvaltioita öljyvahinkoihin varautumisessa. Suomi vaikuttaa EMSA:an, jotta sen öljyntorjunnan valmiusaluskalusto jakautuisi merellisen toimintaympäristön riskit huomioiden ja nykyistä tasaisemmin Euroopan eri merialueille.

Suomen tavoitteena on, että meriturvallisuusvirasto kilpailuttaisi pohjoisen Itämeren olosuhteisiin soveltuvan jäissäkulkukykyisen öljyntorjunnan valmiusaluksen Itämeren pohjoisosaan.

Tällä hetkellä EMSA:lla on 14 öljyntorjuntavalmiusalusta, joista vain yksi on sijoitettu Itämeren eteläosaan, vaikka viime vuosina öljyonnettomuuden riskit ovat kasvaneet erityisesti Suomenlahdella. Suomi katsoo, että nykyisen eteläiselle Itämerelle sijoitetun öljyntorjuntavalmiusaluksen lisäksi pohjoiselle Itämerelle tarvitaan vähintään yksi EMSA:n kilpailuttama alus. 

Öljyonnettomuuden riski Itämerellä ja erityisesti Suomenlahdella on kohonnut, sillä venäläisen raakaöljyn merikuljetuksiin kohdistuvat pakotteet ovat johtaneet öljyn kuljettamiseen tavallista vanhemmilla aluksilla ja heikommalla vakuutussuojalla. Riskejä lisäävät myös talviolosuhteet ja venäläistä raakaöljyä kuljettavien, aiempaa vanhempien alusten mahdollinen heikko varustelu, joka ei välttämättä sovellu jääolosuhteisiin. Jääolosuhteissa tapahtuneen öljyonnettomuuden seurauksena mereen päätyneen öljyn kerääminen on haastavampaa ja kalliimpaa kuin avovedestä.

Euroopan meriturvallisuusviraston hallintoneuvosto kokoontuu Portugalin Lissabonissa 5.–6.6.2024. Suomi, Ruotsi ja Viro järjestävät kokouksen yhteydessä tilaisuuden pohjoisen Itämeren toimintaympäristön asettamista vaatimuksista ja öljyntorjunnan olosuhteista pohjoisella Itämerellä, jotta EMSA:ssa ja muissa EU:n jäsenvaltioissa ymmärrettäisiin paremmin öljyvahinkojen riskejä alueella ja jotta EU-tason resursseja kohdennettaisiin myös pohjoiselle Itämerelle. 

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen tapaa EMSA:n johtoa ja Portugalin merenkulkuhallinnon johtoa.

Mitä seuraavaksi?

Suomen tavoitteena on, että myös pohjoisen Itämeren tarpeet huomioivia kilpailutuksia Euroopan meriturvallisuusviraston rahoittamasta öljyntorjunnan valmiusaluskalustosta Itämerellä järjestetään vuosina 2024–2026. 

Lisäksi EU:ssa käsitellään parhaillaan muutoksia EMSA:n perustamisasetukseen. Yhtenä muutoksena esitetään virastolle velvoitetta laatia kaikille EU:n vesialueille ympäristöonnettomuuksien riskiarvio, jonka perusteella myös Euroopan meriturvallisuusviraston valmiusalusten sijoituspaikat jatkossa ratkaistaisiin.  

Lisätietoja:

liikenne- ja viestintäministeriö:
neuvotteleva virkamies Eero Hokkanen, p. 0295 342 021, [email protected] 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom:
johtava asiantuntija Juha-Matti Korsi, p. 0295 346 437, [email protected] 

Rajavartiolaitos:
esikunnan meriturvallisuusyksikön päällikkö, komentaja Mikko Simola, p. 0295 421 151, [email protected]