Suomi luo EU-jäsenmaille yhteisen kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismallin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2023 10.05 | Julkaistu suomeksi 20.2.2023 klo 14.29
Tiedote
Perhe pelaa kotona tietokonepeliä yhdessä. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)
Perhe pelaa kotona tietokonepeliä yhdessä. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Aalto-yliopisto ja liikenne- ja viestintäministeriö toteuttavat laajan Cyber Citizen -hankkeen, jossa luodaan EU-jäsenmaihin yhteinen kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismalli. Aalto-yliopisto julkaisi 17.2.2023 osana hanketta kattavan raportin kyberkansalaistaitojen opettamisen nykytilasta koko Euroopan unionin alueella. Suomen saama hankeraha EU:n elpymisvälineestä on kolmivuotinen ja arvoltaan viisi miljoonaa euroa.

Cyber Citizen -hanke luo kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismallin ja siihen perustuvan oppimisportaalin. Portaaliin tulee kansalaisille suunnattua ja eri kohderyhmät huomioivaa sisältöä, kuten kyberkansalaistaitoja opettava peli. Oppimisportaalin opetuksellisten ja viestinnällisten elementtien avulla parannetaan kansalaisten valmiuksia toimia turvallisesti digitaalisessa maailmassa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin tutkimuksen keinoin kyberkansalaistaitojen opettamisen tapojen, näkemyksien ja materiaalien nykytilaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Lisäksi tutkittiin EU-maiden kansallisia erityispiirteitä ja vaatimuksia sekä Euroopan unionin virallisia linjauksia. Tutkimukseen kuului myös pelianalyysi, kyberturvallisuuden indeksien arviointi ja kartoittava kirjallisuuskatsaus. Tietoa kerättiin laajasti eri lähteistä. Osana tutkimusraporttia määriteltiin tiedot ja taidot, joita EU:n kyberkansalainen tarvitsee digitalisoituvassa arjessaan.

Kansalaisten kyberturvallisuus nähdään eri tavoin eri EU-maissa

Vaikka digitaalinen arki mahdollisuuksineen ja uhkineen on yhä suurempi osa jokapäiväistä elämää, hahmotetaan sen turvallisuuteen liittyvät tiedot ja taidot varsin eri tavoin eri EU-maissa. Tämä on yksi Cyber Citizen -hankkeessa tehdyn tutkimuksen keskeisistä havainnoista.

- Kyberturvallisuuden kansalaistaidot ovat yhä tärkeämmässä roolissa digitalisoituvissa yhteiskunnissa. On hienoa, että voimme jälleen kerran olla Euroopan unionin kärkimaana näyttämässä mallia kyberturvallisuuden osaamisessa, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että EU-jäsenmaissa on selkeä halu kyberturvallisuuden kansalaistaitojen kehittämiseen ja elinikäisen oppimisen tukemiseen. Muita tutkimuksen perusteella keskeisiä havaintoja ovat, että eri kohderyhmien eroavaisuuksia ei ole vielä huomioitu riittävästi, kyberturvallisuuden osaajia ja kouluttajia tarvitaan lisää ja EU-maiden strategiset kyberturvallisuuteen liittyvät koulutuslinjaukset ovat melko tuoreita.

- Kybermaailma on varsin nuori ilmiö verrattaessa esimerkiksi liikenneturvallisuuskulttuurin muodostumiseen. Kulttuurin luominen ja vahvistaminen vie aikaa, minkä vuoksi määrätietoinen työ on tärkeää. Siksi tämä Cyber Citizen -hanke on erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Yhteinen ymmärrys ja laaja-alainen kyberkansalaistaitojen osaaminen muuttuvat ajan saatossa sivistykseksi ja kulttuuriksi, joilla on suuri merkitys koko yhteiskunnan turvallisuudelle sekä kansalaisten arjen turvallisuudelle. Hienoa on, että Suomi on tässä osoittamassa suuntaa koko Euroopalle, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja hankkeen johtaja Jarno Limnéll sanoo.

Tutkimuksessa nousi esiin hankkeen jatkotyöskentelyn kannalta myös merkittävä havainto siitä, että pelit ovat vakiinnuttaneet asemansa sosiaalisen käyttäytymisen muotona ja ovat yhä keskeisempi oppimisen tapa. Hankkeen viimeisessä vaiheessa suunniteltavaan ja toteutettavaan oppimisportaaliin kuuluu kiinteänä osana oppimisen pelillistäminen.

Mitä seuraavaksi?

Cyber Citizen -hankkeen seuraavassa vaiheessa kehitetään kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismalli ja kolmannessa vaiheessa keskitytään oppimisportaalin ja pelin kehitykseen sekä muuhun sisällöntuotantoon.

Hankkeen toisen ja kolmannen vaiheen aikana luodaan myös Euroopan laajuinen yhteistyöverkosto, johon ovat tervetulleita kaikki kyberkansalaistaitojen kehittämisestä kiinnostuneet tahot.

Lisätietoja:

ministeri Harakan haastattelupyynnöt erityisavustaja Antti Malsteen kautta, p. 0295 342 135, [email protected]

valtion kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen, p. 0295 342 212, [email protected]

työelämäprofessori ja hankkeen johtaja Jarno Limnéll, Aalto-yliopisto, p. 040 5276173, [email protected]