Suomi lähettää Euroopan komissiolle neljännen vastauksen Sanoman Yle-kanteluun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.8.2022 10.13 | Julkaistu suomeksi 5.8.2022 klo 10.42
Tiedote
Videon aikajana (Kuva: Shutterstock)
Videon aikajana (Kuva: Shutterstock)

Suomen valtio toimitti 4.8.2022 vastauksen Euroopan komissiolle Sanoma Media Finland Oy:n Yleisradiota koskevaan kanteluun. Vastaus on neljäs, jonka Suomi on tähän mennessä toimittanut komissiolle kanteluun liittyen.

Sanoman keväällä 2021 tekemä kantelu koskee erityisesti Ylen tilausvideopalveluja (video-on-demand) ja sähköisiä oppimissisältöjä. Yle tuottaa nykyisellään Yle Areenassa tilausvideopalveluja, jotka eivät kantelijan näkemyksen mukaan ole EU:n valtiontukilainsäädännön mukaisia.

Suomen valtio toteaa neljännessä vastauksessaan, että Ylen tilausvideopalvelut ja oppimissisällöt ovat Yleisradio Oy:sta annetun lain ja EU:n valtiontukilainsäädännön mukaisia. Vastauksessa kerrotaan, että uuden teknologian avulla Yle sopeutuu audiovisuaalisen markkinan muutoksiin ja näin pysyy merkityksellisenä toimijana täyttäen julkisen palvelun tehtävänsä. Vastauksen mukaan Sanoman kantelu ja myöhemmät vastaukset ovat perusteettomia.

EU-lainsäädännöstä johtuen komission kanssa käytävä kirjeenvaihto on lähtökohtaisesti salassa pidettävää. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisee nyt tiivistelmät asiakirjoista, jotka toimitetaan komissiolle. Asiakirjojen yleisöjulkiset versiot julkaistaan mahdollisimman pian.

Vastauksen yhteydessä komissiolle toimitettiin myös kaksi selvitystä. Raportit ovat toteuttaneet South 180 ja Copenhagen Economics ja niistä julkaistaan tiivistelmät.

South 180:n selvityksessä arvioitiin tilausvideopalveluja Suomessa. Raportin mukaan tilausvideopalvelut ja lineaarinen televisio täydentävät toisiaan, mutta yleisöt ovat siirtymässä vähitellen tv:n katselusta tilausvideopalvelujen käyttöön. Ylen julkisen palvelun tehtävän toteuttaminen vaatii sopeutumista toimintaympäristön muutokseen, joten Yle Areenan rajoittaminen estäisi Yleä täyttämästä tehtäväänsä.

Copenhagen Economicsin selviys on vastaus Sanoman teettämään arvioon Copenhagen Economicsin aiemmasta selvityksestä. Aiemmat taloudellisten konsulttien selvitykset ovat koskeneet Sanoman kantelua taloustieteellisestä näkökulmasta. Selvityksen mukaan Sanoman teettämä arvio Yle Areenan aiheuttamasta markkinavääristymästä on lähtökohdiltaan perusteeton.

Mitä seuraavaksi?

Komissio arvioi, ovatko Suomen esittämät vastaukset riittäviä ja päättää sen perusteella, pyytääkö se Suomelta lisäselvityksiä. Valtiontukiasioiden käsittely EU:ssa voi viedä useita vuosia ja sisältää useita kirjelmöintikierroksia.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916, sini.wiren(at)gov.fi