Finland lämnar sitt fjärde svar till EU-kommissionen om Sanomas Rundradioklagomål

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.8.2022 10.13 | Publicerad på svenska 5.8.2022 kl. 10.42
Pressmeddelande
Video tidslinje (Bild: Shutterstock)
Video tidslinje (Bild: Shutterstock)

Finska staten lämnade den 4 augusti 2022 sitt bemötande till Europeiska kommissionen om Sanoma Media Finlands klagomål över Rundradion. Detta är det fjärde bemötandet som Finland har lämnat till kommissionen om klagomålet.

Klagomålet som Sanoma lämnade våren 2021 gäller i synnerhet Rundradions beställ­videotjänster (video-on-demand) och elektroniska utbildningsinnehåll. I Yle Arenan producerar Rundradion i nuläget beställvideotjänster som enligt klaganden inte överens­stämmer med EU-lagstiftningen om statligt stöd.

Finska staten konstaterar i sitt fjärde bemötande att Rundradions beställvideotjänster och elektroniska utbildningsinnehåll är förenliga med lagen om Rundradion Ab och EU-lag­stiftningen om statligt stöd. I bemötandet konstateras att Rundradion med hjälp av ny teknik anpassar sig till förändringar på den audiovisuella marknaden för att därmed förbli en viktig aktör och uppfylla sin uppgift som allmännyttig tjänst. Enligt bemötandet är Sanomas klagomål och senare svar ogrundade.

På grund av EU-lagstiftningen är brevväxling med kommissionen i regel sekretessbelagd. Kommunikationsministeriet publicerar nu sammandrag av handlingarna som lämnas till kommissionen. De versioner av handlingarna som är offentliga publiceras snarast möjligt.

Tillsammans med bemötandet lämnades också två rapporter till kommissionen. Rappor­terna har utarbetats av South 180 och Copenhagen Economics, och sammandrag publiceras av dem.

I sin utredning bedömde South 180 beställvideotjänsterna i Finland. Enligt rapporten kompletterar beställvideotjänster och linjär television varandra, men tittarna övergår så småningom från att titta på tv till att använda beställvideotjänster. För att Rundradion ska kunna fullgöra sina uppgifter för allmännyttig verksamhet krävs anpassning till den föränd­rade omvärlden, och begränsningar av Yle Arenan förhindrar därmed Rundradion att fullgöra dessa uppgifter.

Copenhagen Economics utredning är ett svar på den bedömning av Copenhagen Economics tidigare utredning som Sanoma lämnat. Ekonomikonsulternas tidigare utredningar betraktade Sanomas klagomål ur ekonomivetenskaplig synpunkt. Enligt utredningarna är utgångspunkten för bedömningen som Sanoma låtit utföra om Yle Arenans snedvridning av marknaden ogrundad.

Vad händer härnäst?

EU-kommissionen bedömer om Finlands svar är tillräckliga och beslutar utifrån det om den ska begära ytterligare utredningar i frågan av Finland. Behandlingen av ärenden som gäller statligt stöd i EU kan ta flera år och inbegripa flera brevväxlingsomgångar.

Mer information:

enhetsdirektör Sini Wirén, tfn 040 507 0916, sini.wiren(a)gov.fi