Suomi kirittää muita maita merenkulun päästöjen vähentämisessä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2019 9.47
Tiedote
Ministeri Sanna Marin (Kuva: Laura Kotila, VNK)
Ministeri Sanna Marin (Kuva: Laura Kotila, VNK)

Suomi on allekirjoittanut merenkulun ilmastojulistuksen yhtenä ensimmäisistä EU-maista. Suomi, Ranska ja muut allekirjoittajamaat vaativat, että tehokkaat keinot merenkulun kasvihuonekaasujen vähentämiseksi on löydettävä ennen vuotta 2023 ja että päästöt on saatava laskuun mahdollisimman pian. 

G7-huippukokouksessa Ranskan Biarritzissa 26. elokuuta käsitellyssä merenkulun ilmastojulistuksessa vedotaan, että valtiot pysyvät aiemmin sovituissa päästövähennystavoitteissa. Tarkoitus on varmistaa sitoutuminen Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) kasvihuonekaasustrategiaan, etteivät valtiot lipsu sovituista tavoitteista ja aikataulusta. 

Julistuksen nimi "Niulakita High Ambition Declaration on Shipping" tulee Tyynellämerellä sijaitsevan Tuvalun korkeimmasta kohdasta. Tyynenmeren saarivaltiot ovat paitsi riippuvaisia meriyhteyksistä myös ilmastonmuutoksen ensimmäisiä kärsijöitä.

- Haluamme koota IMO:n jäsenvaltiot yhteisten tavoitteiden taakse merenkulun päästöjen vähentämiseksi ja edetä neuvotteluissa. Suomessa ja muissa EU-maissa syntyy jatkuvasti innovaatiota, joiden avulla merenkulun päästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä voidaan vähentää. Suomi haluaa kirittää muita maita ja voi auttaa löytämään tehokkaita keinoja kansainvälisen merenkulun päästöjen vähentämiseksi nopealla aikataululla, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin. 

Julistuksessa vedotaan, että valtiot sitoutuvat kansainvälisen merenkulun kasvihuonekaasustrategian tavoitteisiin. Strategian mukaan merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen määrä on käännettävä laskuun mahdollisimman pian. Merenkulun hiilidioksidipäästöjä vähennetään vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja vähintään 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 2008.

Maailman merenkulun päästöjen vähentämisestä päätetään IMO:n meriympäristön suojelukomiteassa. Merenkulun osuus on noin 2,5 prosenttia maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Ilman tehokkaita toimenpiteitä merenkulun päästöjen arvioidaan kasvavan 50-250 prosentilla tulevina vuosikymmeninä, kun meriliikenne lisääntyy. IMO hyväksyi keväällä 2018 alustavan kasvihuonekaasustrategian.

Mitä seuraavaksi?

Julistus on Suomelta ja muilta allekirjoittaneilta mailta viesti YK:n pääsihteerin isännöimään ilmastohuippukokoukseen syyskuussa. YK:n ilmastohuippukokouksen erityislähettiläs Luis Alfonso de Alba on pitänyt esillä erityisesti kansainvälisen merenkulun roolia suunnannäyttäjänä ilmastotoimissa.

Julistuksen tarkoituksena on vahvistaa sitoutumista sovittuihin tavoitteisiin ja kirittää neuvotteluja YK:n alaisessa IMO:ssa. Merenkulun päästövähennyskeinoja käsitellään seuraavan kerran marraskuussa IMO:n meriympäristön suojelukomitean kasvihuonekaasutyöryhmän kokouksessa Lontoossa. EU:n neuvoston puheenjohtaja Suomi koordinoi EU:n kantoja kokoukseen. Merenkulun ja muiden liikennemuotojen ilmastovaikutuksista keskustellaan Suomen aloitteesta myös EU:n liikenneneuvostossa 20. syyskuuta.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Pirita Ruokonen, p. 050 911 3099
ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101
erityisasiantuntija Eero Hokkanen, p. 050 476 0401