Suomi kävelee ja polkee -foorumi luotaa kävelyn ja pyöräliikenteen tulevaisuutta dataa hyödyntäen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.1.2023 12.45
Tiedote
Suomi kävelee ja polkee. Valtakunnallinen kävelun ja pyöräliikenteen foorumi 14.2.2023. (Kuva: LVM)
Suomi kävelee ja polkee. Valtakunnallinen kävelun ja pyöräliikenteen foorumi 14.2.2023. (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Väylävirasto järjestävät Suomi kävelee ja polkee -foorumin 14.2.2023. Foorumissa esitellään juuri valmistuneen valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tuloksia. Foorumi nostaa esiin myös kävelyn ja pyöräliikenteen tulevaisuuden visioita.

Tilaisuuden avaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, joka summaa hallituskauden saavutuksia kansallisen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tiimoilta. Vuonna 2018 julkaistussa edistämisohjelmassa on tavoitteena kasvattaa kävelyn ja pyöräliikenteen matkamääriä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2016. Siirtymää kävelyyn ja pyöräilyyn tavoitellaan erityisesti lyhyistä henkilöautomatkoista.

Miten kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman vaikutukset näkyvät?

Valtio on hallituskaudella 2020-2023 myöntänyt kunnille ja yleishyödyllisille organisaatioille yhteensä yli 70 miljoonaa euroa avustuksia kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseksi.

"Valtionavustuksilla on tuettu kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamista ja tehty kestävää liikkumista koskevia suunnitelmia ja kampanjoita. Hankkeilla on esimerkiksi poistettu kävely- ja pyöräliikenteen pullonkauloja ja parannettu turvallisuutta, mutta työsarkaa riittää edelleen. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että satsaamme kävelyyn ja pyöräliikenteeseen myös jatkossa. Liikenne 12 -suunnitelma sekä Fossiilittoman liikenteen tiekartta antavat hyvän selkänojan tälle pitkäjänteiselle työlle", toteaa ministeri Harakka.

Kävelyn ja pyöräilyn imu syntyy kunnissa toteutettavien hankkeiden kautta

Traficomilla on merkittävä rooli kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman toimeenpanossa ja alan toimijoiden yhteen tuomisessa.

"Kävelyn ja pyöräilyn potentiaali ympäristötavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä. Edelleen suuri osa alle kolmen kilometrin arkimatkoista tehdään henkilöautolla. Tähän haluamme vaikuttaa", sanoo Jarno Ilme, Traficomin kestävä ja puhdas ympäristö -verkoston johtaja.

Datan avulla kiinni tulevaisuuden visioihin

Viidettä kertaa järjestettävässä foorumissa keskustellaan tällä kertaa erityisesti datan hyödyntämisestä ja kävelyn ja pyöräliikenteen tulevaisuudesta. Tilaisuudessa Hanna Strömmer Liikenne-ja viestintävirasto Traficomista kertoo vastavalmistuneet valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tulokset, Traficomin Antti Rahiala ja Vaasan kaupungin Samuli Huusko keskustelevat datan keräämisestä ja hyödyntämisestä kunnissa. VTT:n Anu Tuominen ja Turun ammattikorkeakoulun Katariina Kiviluoto tuovat tulevaisuustyön terveiset kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen.

Lisäksi tulevaisuutta luotaavassa paneelikeskustelussa pohditaan kävelyn ja pyöräliikenteen poikkihallinnollista yhteistyötä ja edistämistyön uusia mahdollisuuksia. Keskusteluun osallistuvat Sitran Lotta Toivonen, HSL:n Mette Granberg, Opetushallituksen Helena Suomela, Riikka Paloniemi SYKE:stä ja UKK-instituutista Tommi Vasankari.

Tervetuloa mukaan paikan päälle tai seuraamaan striimiä

Tilaisuus järjestetään hybriditapahtumana tiistaina 14.2.2023 klo 13.00-15.00. Foorumia voi seurata paikan päällä Helsingin Tiedekulmassa tai verkkolähetyksenä oheisesta linkistä.

Foorumin tunniste sosiaalisessa mediassa on #Suomikäveleejapolkee

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Virpi Ansio, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, p. 0295 346826, [email protected]

erityisasiantuntija Hanna-Maria Urjankangas, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 342 [email protected]