Suomi julkaisi neljännen vastauksensa Sanoman Yle-kanteluun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2022 13.00 | Julkaistu suomeksi 6.9.2022 klo 13.28
Tiedote
Kaksi nuorta kannettavilla tietokoneilla. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)
Kaksi nuorta kannettavilla tietokoneilla. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Suomen valtion 4.8.2022 toimittama vastaus Euroopan komissiolle Sanoma Media Finland Oy:n Yleisradiota koskevaan kanteluun on julkaistu. Vastauksen yleisöjulkisesta versiosta on poistettu Sanoman ja Ylen liikesalaiset tiedot. Vastaus on neljäs, jonka Suomi on tähän mennessä toimittanut komissiolle kanteluun liittyen.

Sanoman tekemä kantelu koskee erityisesti Yleisradion tilausvideopalveluja (video-on-demand) ja sähköisiä oppimissisältöjä. Yleisradio tuottaa nykyisellään Yle Areenassa tilausvideopalveluja, jotka eivät kantelijan näkemyksen mukaan ole EU:n valtiontukilainsäädännön mukaisia.

Vastauksessaan Suomen valtio katsoo, että Ylen tilausvideopalvelut ja sähköiset oppimissisällöt vastaavat muuttuviin sisältöpalveluiden käyttötarpeisiin ja täyttävät Ylen julkisen palvelun tehtävää. Suomen näkemyksen mukaan Sanoman vastauksissa sekä tosiseikkojen että oikeudellinen arviointi ei ole perusteltua

Mitä seuraavaksi?

Komissio arvioi, ovatko Suomen esittämät vastaukset riittäviä ja päättää sen perusteella, pyytääkö se Suomelta lisäselvityksiä. Valtiontukiasioiden käsittely EU:ssa voi viedä useita vuosia ja sisältää useita kirjelmöintikierroksia.

Lisätietoja

ylitarkastaja Roosa Patrakka, p. 050 431 7036, roosa.patrakka(at)gov.fi

yksikön johtaja Aino Sipari p. 050 326 5829, aino.sipari(at)gov.fi