Finland offentliggjorde sitt fjärde svar på Sanomas Rundradioklagomål

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2022 13.00 | Publicerad på svenska 6.9.2022 kl. 13.28
Pressmeddelande
Två ungar som sitter framför bärbara datorer. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)
Två ungar som sitter framför bärbara datorer. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Det bemötande som finska staten lämnade den 4 augusti 2022 till Europeiska kommissionen om Sanoma Media Finlands klagomål över Rundradion har offentliggjorts. I den offentliga versionen av bemötandet har Sanomas och Rundradions företagshemlighetsinformation tagits bort. Detta är det fjärde bemötandet som Finland har lämnat till kommissionen om klagomålet.

Klagomålet som Sanoma lämnat gäller i synnerhet Rundradions beställvideotjänster (video-on-demand) och elektroniska utbildningsinnehåll. I Yle Arenan producerar Rundradion i nuläget beställvideotjänster som enligt klaganden inte överensstämmer med EU-lagstiftningen om statligt stöd.

I sitt bemötande anser finska staten att Rundradions beställvideo- och e-utbildningsinnehåll motsvarar de föränderliga användningsbehoven i fråga om innehållstjänster och uppfyller utgångspunkten för Rundradions allmännyttiga verksamhet. Enligt Finlands syn är både fakta och den rättsliga bedömningen inte motiverad i Sanomas svar.

Vad händer härnäst?

EU-kommissionen bedömer om Finlands svar är tillräckliga och beslutar utifrån det om den ska begära ytterligare utredningar i frågan av Finland. Behandlingen av ärenden som gäller statligt stöd i EU kan ta flera år och inbegripa flera brevväxlingsomgångar.

Ytterligare information:

Roosa Patrakka, överinspektör, tfn 050 431 7036, roosa.patrakka(a)gov.fi

Aino Sipari, enhetsdirektör, tfn 050 326 5829, aino.sipari(a)gov.fi