Suomi ja Viro keskustelivat yhteistyön syventämisestä logistiikan digitalisaation vauhdittamiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2022 15.00 | Julkaistu suomeksi 30.8.2022 klo 15.04
Tiedote
Viron ja Suomen liput. (Kuva: Shutterstock)
Viron ja Suomen liput. (Kuva: Shutterstock)

Suomen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja Viron teknologia- ja yrittäjyysministeri Kristjan Järvan keskustelivat 30.8.2022 Helsingissä maiden välisen yhteistyön syventämisestä logistiikan digitalisaation vauhdittamiseksi.

Suomen ja Viron välisellä yhteistyöllä on tärkeä rooli logistiikan digitalisaation edistämisessä. Rajat ylittävä yhteistyö on otettu huomioon myös viime vuonna julkaistussa valtioneuvoston periaatepäätöksessä logistiikan digitalisaatiosta. Yhteistyön arvioidaan tuovan tehokkuutta kansainvälisiin kuljetuksiin, luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistävän päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

- Olemme tänään sopineet tiivistävämme maidemme välistä yhteistyötä entisestään. Tavoitteenamme on varmistaa Suomen ja Viron välinen saumaton logistiikan digitalisaatio, jonka eteen on tehtävä töitä myös jatkossa, Suomen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

- Viro ja Suomi ovat tunnettuja onnistuneista digitaalisista palveluistaan ja siksi on luonnollista laajentaa digitaalista osaamistamme logistiikkaan. Hallitukset voivat helpottaa ja vauhdittaa yritysten siirtymää paperista digitaaliseen toimintaan. Siksi ehdotin, että suomalaiset kollegamme voisivat olla edelläkävijöitä sähköisten kuljetustiedon nopeassa käyttöönotossa ja perustaa Suomen ja Viron välisen työryhmän koordinoimaan digitaaliseen logistiikkaan liittyviä kysymyksiä ja etsimään yhdessä rahoitusmahdollisuuksia, Viron teknologia- ja yrittäjyysministeri Kristjan Järvan sanoo.

Seminaarin painopisteenä Suomen ja Viron väliset yhteistyömahdollisuudet

Ministerit Harakka ja Järvan puhuivat myös Viron Helsingin suurlähetystön ja Viron talous- ja viestintäministeriön järjestämässä Digitization of logistics - an obligation or an opportunity for cooperation? -seminaarissa.

Seminaarin painopisteinä olivat Suomen ja Viron väliset yhteistyömahdollisuudet logistiikan digitalisaatiossa, paperittomat tavarakuljetukset sekä digitaaliset palvelut. Lisäksi seminaarissa käsiteltiin muun muassa sähköisistä kuljetustiedoista annetun asetuksen (eFTI-asetus) toimeenpanoa, mikä vahvistaa alan digitalisaatiokehitystä ja eri jäsenvaltioiden järjestelmien yhteentoimivuutta.

Seminaarissa käsiteltiin myös EU:n digi- ja data-aloitteita, jotka mahdollistavat datan hyödyntämisen yli sektorirajojen. Lisäksi keskusteluissa pohdittiin Suomen ja Viron välisen logistiikan liiketoimintamahdollisuuksia ja logistiikan digitalisaation hyötyjä huoltovarmuuden näkökulmasta.

Suomen ja Viron välinen yhteistyö logistiikan digitalisaation edistämiseksi tulee todennäköisesti olemaan myös yksi aiheista maiden hallitustenvälisessä tapaamisessa loppuvuonna 2022. Parhaillaan Suomi ja Viro tekevät yhteistyötä muun muassa sähköisen talousdatan käyttöönottamiseksi. Myös toimijoiden hankeyhteistyötä jatketaan syksyllä avautuvia EU:n rahoitushakuja varten.

Lisätietoja:

Suomen liikenne- ja viestintäministeriö

erityisasiantuntija Noora Lähde, p. 050 479 5441, [email protected], Twitter @NooraLahde

yksikön johtaja Maria Rautavirta, p. 040 718 5975, [email protected], Twitter @mrautavirta

Viron talous- ja viestintäministeriö

PR-päällikkö Laura Laaster, p. +372 51 89 611, [email protected], Twitter @EconMinEstonia