Suomi ja Venäjä allekirjoittivat rautatieliikennesopimuksen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2015 11.15 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 17.22
Tiedote

Suomi ja Venäjä ovat allekirjoittaneet valtiosopimuksen kansainvälisestä rautatieliikenteestä.

Sopimuksen allekirjoittivat liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen ja Venäjän federaation liikenneministeriön varaministeri Sergei Aristov 28. huhtikuuta 2015 Pietarissa.

Uusi sopimus selkeyttää rautatieliikenteen sääntöjä ja toimivuutta. Sopimuksen mukaan kaikki Suomeen tai muualle Euroopan talousalueelle sijoittuneet rautatieyritykset voivat toimia Suomen ja Venäjän välisissä rautatiekuljetuksissa Suomen rataverkolla.

Sopimus ei avaa Venäjän sisäisiä rautatiemarkkinoita EU:ssa toimiville yrityksille, eikä myöskään Suomen markkinoita venäläisille rautatieyrityksille.

Sopimus on tarkoitus viedä eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2015 ja se tulisi voimaan aikaisintaan vuoden 2016 puolella. Uusi sopimus korvaa vuodelta 1997 peräisin olevan rautatieyhdysliikennesopimuksen liitteineen.

Lisätietoja

Liikennepalvelut-yksikön johtaja Mikael Nyberg, 040 837 8794
hallitusneuvos Silja Ruokola, 040 580 0894