Finland och Ryssland har undertecknat en överenskommelse om järnvägstrafik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2015 11.15 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Finland och Ryssland har ingått ett fördrag om internationell järnvägstrafik.

Överenskommelsen undertecknades den 28 april 2015 i S:t Petersburg av Kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen och vice trafikminister Sergej Aristov vid Ryska federationens transportministerium.

Den nya överenskommelsen förtydligar reglerna och förenklar verksamheten inom järnvägstrafiken. Enligt överenskommelsen får alla järnvägsföretag som är etablerade i Finland eller någon annanstans inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i bannätet i Finland bedriva järnvägstransporter mellan Finland och Ryssland.

Överenskommelsen öppnar inte den inre järnvägsmarknaden i Ryssland för företag verksamma i EU och inte heller marknaden i Finland för ryska järnvägsföretag.

Avsikten är att överenskommelsen ska överlämnas för behandling i riksdagen hösten 2015 och att den ska träda i kraft tidigast 2016. Den nya överenskommelsen ersätter 1997 års överenskommelse om järnvägssamtrafik mellan Finland och Ryssland och bilagorna till den.

Ytterligare information:

enhetsdirektör Mikael Nyberg, 040 837 8794
regeringsråd Silja Ruokola, 040 580 0894