Suomi ja Ruotsi aloittavat neuvottelut jäänmurtoyhteistyöstä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.5.2009 14.23
Tiedote

Suomi ja Ruotsi aloittavat neuvottelut siitä, miten maiden jäänmurtopalveluiden järjestämistä voitaisiin tehostaa ja täydentää yhteistyöllä. Asiasta sovittiin Suomen ja Ruotsin hallitusten yhteisessä kokouksessa Hämeenlinnassa 14. toukokuuta.

Sopimuksessa määritellään muun muassa ne merialueet, joilla jäänmurron järjestämistä yhdessä toteutetaan, maiden merenkulkulaitosten tehtävät ja yhteistyömuodot sekä palvelun tarjoajien eli Suomen Varustamoliikelaitos Finstaship ja Ruotsin SFV produktionin tehtävät ja velvoitteet.

Lisäksi neuvotteluvaltuuskuntien on yhdessä arvioitava jäänmurtopalvelujen keskimääräinen tarve sekä minimi- ja maksimitarve sopimusalueella, palvelutasoa kuvaavat tunnusluvut ja se, mitenkä niitä seurataan.

Neuvotteluissa on määritettävä jäänmurtopalveluiden hinnoittelun periaatteet. Lisäksi osapuolten on selvitettävä jäänmurron teknisiä yksityiskohtia, kuten jäänmurtopalvelujen ohjaus- ja koordinaatiojärjestelyt ja käytettävät tietojärjestelmät sekä avustusjärjestyksestä päättämisen pääperiaatteet.

Jotta yhteistyöstä olisi hyötyä, olisi sopimuksen voimassaoloajan oltava noin 15- 20 vuotta.

Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana on merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman liikenne- ja viestintäministeriöstä ja muina jäseninä ovat budjettineuvos Esko Tainio valtiovarainministeriöstä, hallitusneuvos Elise Pekkala työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä ylitarkastaja Sami Hartikainen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Lisäksi valtuuskuntaan kuuluu pysyvä asiantuntijana lainsääntösihteeri Maria Guseff ulkoasianministeriöstä.

Valtuuskunta voi pyytää Merenkulkulaitokselta ja Varustamoliikelaitokselta tarvittavassa laajuudessa asiantuntija-apua ja selvityksiä talviliikennerajoituksiin ja jäänmurtotoiminnan järjestämiseen liittyvissä asioissa sekä käyttää ulkopuolista konsulttia liikennepolitiikan osaston määrärahojen puitteissa.


Lisätietoja:
hallitusneuvos Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28013, 040 754 9871
merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, puh. (09) 160 28009, 0400 659 324