Finland och Sverige inleder förhandlingar om isbrytningssamarbete

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2009 14.23 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.56
Pressmeddelande

Finland och Sverige inleder förhandlingar om hur organiseringen av ländernas isbrytningstjänst kan effektiveras och kompletteras genom samarbete. Parterna enades om ärendet vid det gemensamma mötet för Finlands och Sveriges regeringar i Tavastehus den 14 maj.

I ett avtal ska man bland annat definiera de havsområden där en gemensamt organiserad isbrytning arrangeras, uppgifterna och samarbetsformerna för ländernas sjöfartsverk samt uppgifterna och åliggandena för dem som erbjuder tjänsten, alltså Rederiverket Finstaship i Finland och SFV produktion i Sverige.

Dessutom ska förhandlingsdelegationerna tillsammans bedöma det genomsnittliga behovet av isbrytartjänster på avtalsområdet samt minimi- och maximibehovet. De ska också avgöra vilka nyckeltal som beskriver nivån på tjänsten samt hur man ska följa med dem.

Vid förhandlingarna ska man definiera principerna för prissättningen av isbrytningstjänsterna. Dessutom ska parterna klarlägga isbrytningens tekniska detaljer, så som styrnings- och koordineringsarrangemangen för isbrytningstjänsterna, vilka datasystem som ska användas samt huvudprinciperna för hur man bestämmer ordningsföljden för vem som ska assisteras.

För att det ska vara nytta med samarbetet bör avtalet vara i kraft cirka 15-20 år.

Ordförande för Finlands delegation är sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman från kommunikationsministeriet och övriga medlemmar är budgetrådet Esko Tainio från finansministeriet, regeringsrådet Elise Pekkala från arbets- och näringsministeriet samt överinspektör Sami Hartikainen från arbets- och näringsministeriet. Dessutom hör lagstiftningsrådet Maria Guseff från utrikesministeriet till delegationen som permanent sakkunnig.

Delegationen kan i den omfattning som behövs be Sjöfartsverket och Rederiverket om experthjälp och om utredningar som gäller begränsning av vintertrafiken och organisering av isbrytningsverksamheten. Delegationen får också anlita utomstående konsulter inom ramen för trafikpolitiska avdelningens anslag.

Ytterligare information:
regeringsråd Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28013, 040 754 9871
sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman, tfn (09) 160 28009