Suomi hakee EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta rahoitusta useille liikennehankkeille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2021 13.51 | Julkaistu suomeksi 23.12.2021 klo 14.20
Tiedote
Tampereen rautatieasema ilmakuvassa (Kuva: Roman Vukolov / Shutterstock)
Tampereen rautatieasema ilmakuvassa (Kuva: Roman Vukolov / Shutterstock)

Suomen valtio ja muut toimijat hakevat Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility) rahoitustukea yhteensä noin 185 miljoonaa euroa 22 liikennehankkeelle. Näistä puolet on valtion hankkeita ja puolet muiden toimijoiden hankkeita. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 16.12.2021.

Suomi hakee rahoitusta niin rata-, tie- kuin vesiväylähankkeille, jotka edistävät kestävää liikkumista ja poistavat liikenteen pullonkauloja.

- Hakemuksia on nyt Suomesta ennätysmäärä. Valtio on hakenut rahoitusta kaikille tukikelpoisille hankkeille. Suomella on hyvät mahdollisuudet saada EU-rahoitusta maamme kilpailukyvyn kannalta elintärkeille rata-ja satamahankkeille, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

EU:n rahoitusta on nyt tarjolla seitsemän miljardia euroa. Rahoitus on jyvitetty muun muassa TEN-T-ydinverkon ja kattavan verkon hankkeille, liikenteen älykkäille järjestelmille, vaihtoehtoisten käyttövoimien hankkeille sekä sotilaallista liikkuvuutta tukeville hankkeille, jotka parantavat samalla myös siviili-infrastruktuuria.

Haussa rahoitetaan Euroopan laajuisen liikenneverkon investointeja, joissa rakennetaan puuttuvia yhteyksiä ja jotka edistävät vihreää siirtymää. Perinteisen CEF-tuen lisäksi on haettavissa lainarahan ja EU-tuen yhdistävä rahoitus liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurin hankkeille. EU-tuen saaminen hankkeille edellyttää kansallista rahoitusta 50-70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Valtio hakee rahoitusta rata-, tie- ja vesiväylähankkeille

Valtio on mukana 11 hankkeessa, joille haetaan CEF-tukea yhteensä noin 130,1 miljoonaa euroa. Valtio hakee rahoitusta yhteensä 91,3 miljoonaa euroa. Osalle näistä hankkeista myös muut toimijat hakevat rahoitusta.

1. Helsinki-Riihimäki-radan toisen vaiheen rakentaminen

Valtio hakee rahoitusta 30,3 milj. euroa.

2. Kupittaa-Turku-kaksoisraiteen ja Turun ratapihojen rakentaminen

Valtio hakee rahoitusta 12,7 milj. euroa ja muut toimijat 12,7 milj. euroa.

3. Tampereen henkilöratapihan rakentamisen suunnittelu

Valtio hakee rahoitusta 5 milj. euroa ja muut toimijat 1,12 milj. euroa.

4. Naantalin sataman tieyhteyksien kehittäminen - E18-tiesuunnitelman toteutus Naantalissa ja Raisiossa

Valtio hakee rahoitusta 2 milj. euroa.

5. Paimenportin kehittäminen - pullonkaulan poistaminen Kotkan sataman ja moottoritien välillä

Valtio hakee rahoitusta 5 milj. euroa.

6. Tampereen ja Jyväskylän välisen junaliikenteen sujuvuuden parantaminen

Valtio hakee rahoitusta 3,5 milj. euroa.

7. Oulu-Kontiomäki-rataosan liikennepaikkojen kehittäminen

Valtio hakee rahoitusta 6,9 milj. euroa.

8. Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen ja satamainfrastruktuurin parantaminen

Valtio hakee rahoitusta 12,5 milj. euroa ja muut toimijat 13,6 milj. euroa.

9. Oulun Oritkarin kolmioraide - yhteys sataman, pääradan ja yhdistettyjen kuljetusten terminaalin välille

Valtio hakee rahoitusta 5,7 milj. euroa ja muut toimijat 1,87 milj. euroa.

10. Laurila-Tornio-radan sähköistys - yhteys Suomen ja Ruotsin rataverkon välillä

Valtio hakee rahoitusta 5 milj. euroa ja muut toimijat 6 milj. euroa.

11. Next ITS-Digital Corridor - hanke tieliikenteen digitaalisen infrastruktuurin kehittämiseksi Skandinaviassa ja Pohjois-Saksassa

Valtio hakee rahoitusta 2,7 milj. euroa ja muut toimijat 3,55 milj. euroa.

Lisäksi suomalaiset ei-valtiolliset toimijat hakevat yhteensä 55,05 miljoonaa euroa CEF-rahoitustukea 11 hankkeelle, joissa muun muassa kehitetään satamien infrastruktuuria.

CEF-ohjelmasta tuetaan TEN-T-verkon liikennehankkeita. Euroopan laajuinen TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet yhdeksi liikenneverkoksi.

Mitä seuraavaksi?

Euroopan komission rahoituksen hakuaika päättyy 19.1.2022. Komission alustavan ilmoituksen mukaan rahoituspäätökset tehdään kesäkuussa 2022.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Timo Kievari, p. 0400 593 706, timo.kievari(at)gov.fi, Twitter @TimoKievari

liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. 040 825 1255, marjukka.vihavainen-pitkanen(at)gov.fi