Suomi ei ole avaamassa maantiekuljetuksiaan EU:n sisäisessä liikenteessä kokonaan vapaalle kilpailulle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2016 16.31
Uutinen
Rekkajono (Kuva: LVM)
Rekkajono (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi torstaina 9. kesäkuuta mietinnön lakiesitykseen, joka koskee kaupallisia tavarankuljetuksia Euroopan unionin alueella eli ns. kabotaasia. Valiokunta linjaa, että esityksen mukainen lainsäädännöllinen ratkaisu on käytännössä ainoa ja väistämätön vaihtoehto tämän hetkisessä tilanteessa.

Suomi ei ole avaamassa lakimuutoksella maantiekuljetuksiaan EU:n sisäisessä liikenteessä kokonaan vapaalle kilpailulle. EU:n lainsäädännössä toisen valtion sisäisten kuljetusten sallimisesta on säädetty asetustasolla ja tämän säädöksen rajoitukset jäävät voimaan. Muiden EU-maiden kuljetusyritykset eivät voi jatkossakaan ajaa Suomen sisäisiä kuljetuksia täysin vapain ehdoin.

Kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan asetuksen nojalla kabotaasi on rajattu kolmeen kuljetukseen seitsemän päivän sisällä sen jälkeen kun ajoneuvo on kansainvälisessä kuljetuksessa saapunut Suomeen. Suomen nyt voimassa oleva lainsäädäntö on tarkentanut tuon kolmen kuljetuksen määritelmää sekä ajojen tilapäisyyttä.

Euroopan komissio pitää näitä kansallisia EU-asetusta tiukentavia määräyksiä Euroopan unionin säännösten vastaisina ja on sen vuoksi haastamassa Suomen EU-tuomioistuimeen, jos Suomi ei poista omia määritelmiään. Tämän vuoksi hallitus esitti EU-asetusta tiukentavien määritelmien poistoa. EU-asetuksen rajoituksia sovelletaan Suomessa kuitenkin sellaisenaan jatkossakin.

Toisen valtion sisäisten kuljetusten sallimisen tarkoituksena on vähentää tyhjänä ajoa ja parantaa siten liikenteen tehokkuutta ja kustannuksia sekä vähentää ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Nämä vaikutukset ovat Suomellekin hyödyllisiä. Säännöksiä sovelletaan myös suomalaisiin yrityksiin niiden harjoittaessa liikennettä toisissa EU-maissa.

Valiokunta edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriö arvioi kattavasti lakimuutoksen käytännön vaikutuksia ja mahdollisia muutostarpeita.