Suomesta tietoturvallisen liiketoiminnan kärkimaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2016 11.57 | Julkaistu suomeksi 10.2.2016 klo 12.02
Tiedote

Kansallista tietoturvallisuusstrategiaa valmistelleen työryhmän tulevaisuusvisiossa maailman luotetuin digitaalinen liiketoiminta tulee Suomesta. Työryhmä luovutti ehdotuksen tietoturvastrategiaksi liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille 10. helmikuuta 2016.

- Digitaalisessa maailmassa luottamus on liiketoiminnan elinehto ja edellytys sille, että uskallamme käyttää digitaalisia palveluja, kuten matkustaa robottiautolla tai käyttää teollista internetiä liiketoiminnassamme. Tietoturvastrategia luo yhteisen pohjan tälle luottamukselle, sanoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner vastaanottaessaan työryhmän strategialuonnoksen.

Liikenne- ja viestintäministeriö on hallitusohjelman mukaisesti valmistellut laajassa yhteistyössä tietoturvastrategian, jossa on kuvattu suomalaisen tietoturvallisuustyön tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet.

Strategian visiona on, että Suomi on digitaalisen liiketoiminnan kannalta kilpailukykyinen ja edistyksellinen maa, jossa on turvallista tarttua digitalisaation mahdollisuuksiin. Olemme myös luotettava yhteiskunta, jossa puututaan digitaalisen liiketoiminnan luottamusta heikentäviin ilmiöihin, kuten laajamittaisiin tietoturvan tai yksityisyyden suojan loukkauksiin verkoissa.

Strategia asettaa tavoitteita kotimaisen tietoturvatyön kehittämiseen kiinnittämällä huomiota tietoturvaosaamisen tutkimiseen, mittaamiseen ja seurantaan. Tulevaisuudessa tietoturvan tulisi olla sisällytetty erilaisiin digitaalisiin hyödykkeisiin. Se myös velvoittaa viranomaiset auttamaan yhteisöjä ja kansalaisia havaitsemaan tietoturvapoikkeamia ja auttamaan tietoturvan parantamisessa.

Strategian osana toteutetaan parhaillaan neuvoteltavan EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset. Direktiivi edellyttää kunkin jäsenvaltion laatimaan kansallisen strategiansa verkko- ja tietoturvallisuuden korkean tason turvaamiseksi Euroopassa.

- Mikäli haluamme tarjota kodin maailman luotetuimmalle digitaaliselle liiketoiminnalle, on meidän tarjottava kilpailijoita turvallisemmat ja riskittömämmät olosuhteet. Ja vetoapua omalle onnistumiselle saamme, mikäli luotettavuus ja kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen verkossa olisi koko Euroopan kilpailuvaltti, ministeri Berner sanoo.

- Strategia on tehty laajassa yhteistyössä ja siinä on vahva eteenpäin katsomisen leima. Meillä on hienot tavoitteet. Yhteinen näkemys luo tukevan pohjan ponnistaa eteenpäin, sanoi ministeri Berner kiittäessään työryhmää hyvästä työstä.

Työryhmän puheenjohtajana toimi Tieto-osaston osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmässä oli laaja edustus liiketoiminnan tietoturvariskien hallintaan erikoistuneista yrityksistä ja järjestöistä.

Strategia on osa hallituksen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävää kärkihanketta. Ehdotus tietoturvastrategiaksi etenee vielä valtioneuvoston päätettäväksi.

Maailman luotetuinta digitaalista liiketoimintaa. Työryhmän ehdotus Suomen tietoturvallisuusstrategiaksi (Julkaisuja 4/2016) on luettavissa ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi

Lisätietoja

Tieto-osaston osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 0295 34 2585, [email protected], Twitter: @op_rantala

Tieto-osaston Turvallisuusyksikön johtaja Timo Kievari, p 0295 34 2620, [email protected], Twitter: @TimoKievari