Suomen liikennejärjestelmää kehitetään nyt kokonaisuutena – Valtakunnallisen suunnitelman valmistelu alkaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2019 12.30
Tiedote
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Kuva: LVM)
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Kuva: LVM)

Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu alkaa. Suunnitelma luo lähtökohdat koko Suomen liikenneverkon ja liikenteen palveluiden suunnitteluun.

-  Nyt katse on tiukasti tulevaisuudessa ja jatkossa tiedämme liikennejärjestelmän kehityksen 12 vuoden päähän. Tähtäämme sosiaalisesti kestävään ja alueellisesti tasapainoiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, joka turvaa sujuvan liikkumisen niin ihmisille kuin yrityksille kautta Suomen ja hillitsee ilmaston lämpenemistä, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin sanoo.

Yksittäisten hankkeiden sijaan jatkossa tarkastellaan kokonaisuutta, mikä tekee toimenpiteiden suunnittelusta ja rahoittamisesta entistä pitkäjänteisempää. Tavoitteena on, että ihmisten liikkumismahdollisuudet turvataan ja elinkeinoelämän kuljetusmahdollisuuksia kehitetään koko Suomessa. Pitkäjänteisellä yli hallituskausien ulottuvalla 12-vuotisella suunnitelmalla varmistetaan, että liikennejärjestelmän kehitys on ennakoitavaa niin ihmisten, yritysten, kuntien kuin julkisen sektorin näkökulmasta.

Mikä valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on?

Suunnitelmassa voidaan käsitellä sitä, miten valtion toimin suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään ja millaisia liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä palveluja hankitaan. Lisäksi tarkastellaan, miten liikenteen päästöjä voidaan vähentää. Nämä kootaan toimenpideohjelmaksi. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältää valtion rahoitusohjelman. Se sisältää valtion budjettirahoituksen ja mahdollisesti budjetin ulkopuolista rahoitusta. Suunnitelman valmistelun lähtökohtana ovat hallitusohjelman linjaukset valtion rahoituksesta, johon sisältyy myös perusväylänpitoon kohdistettava 300 miljoonaa euron lisäys vuodesta 2020 alkaen. 

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta. Suunnittelua ohjaa ministeri Marinin johtama parlamentaarinen työryhmä, johon kutsutaan edustus eduskuntaryhmistä. Ryhmä ohjaa suunnitelman valmistelua ja ottaa kantaa sen sisältöön. Lisäksi perustetaan liikenne- ja viestintäministeriön johtama yhteistyöryhmä, jossa on edustettuina keskeiset ministeriöt, virastot, maakuntien liitot sekä kaupunkiseudut ja kunnat. Yhteistyöryhmä varmistaa, että suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä myös kansalaisten ja elinkeinoelämän kanssa. Suomen ensimmäisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman hyväksyy aikanaan valtioneuvosto.

Suomessa on tehty aiemmin alueellisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Valtakunnallista suunnitelmaa ei ole laadittu, vaan liikennejärjestelmään kohdistuvia tarpeita on tarkasteltu hallituskausittain. Liikennejärjestelmä koostuu liikenneverkosta, palveluista, tiedosta ja kaikista liikennemuodoista eli tieliikenteestä, rautatieliikenteestä sekä vesi- ja lentoliikenteestä. 

Miten suunnitteluun voi osallistua?

Kansalaiset, viranomaiset ja sidosryhmät voivat kertoa näkemyksensä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta sekä suunnittelun aikana toteutettavasta vuorovaikutuksesta ja osallistumismahdollisuuksista. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja sen toimenpiteistä tehdään vaikutusten arviointia. Suunnittelun aikana arvioidaan, miten toimenpiteet vaikuttavat esimerkiksi ilmastopäästöihin, Suomen kilpailukykyyn, liikenneturvallisuuteen, ihmisten liikkumismahdollisuuksiin ja alueiden saavutettavuuteen. Vaikutuksia arvioidaan ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom laatii kuvausta liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista suunnitelman valmistelun tueksi. Tavoitteena on saada kattava, yhteinen näkemys liikennejärjestelmän nykytilasta sekä tulevaisuudesta. Liikenne- ja viestintävirasto tulee tekemään kyselyn aiheeseen liittyen. 

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa parlamentaarisen työryhmän ja yhteistyöryhmän. Liikennejärjestelmän suunnittelusta ja vaikutusten arvioinnista järjestetään lausuntokierros. 

Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti keskustelutilaisuuden valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 17. kesäkuuta 2019.

Lisätietoja:

liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
ministerin sihteeri Riitta Mäkelä, p. 0295 34 2321, [email protected]
viestintäjohtaja Susanna Niinivaara p. 0400 81 6187, [email protected], @SNiinivaara

osastopäällikkö Sabina Lindström, p. 040 527 6103, [email protected], @LindstromSabina