Suomen lentoliikenteen tilanne ja haasteet strategiaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2009 10.20
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut Lentoliikennestrategian. Siinä on kuvattu tiiviisti lentoliikenteen toimintaympäristöä ja sitä, mitkä ovat lentoliikennesektorin lähitulevaisuuden ja pitkän tähtäyksen suurimmat haasteet.

Strategiassa kartoitetaan mm. lentoliikenteen merkitystä Suomen kilpailukyvyn kannalta, lentoasemaverkoston kattavuuden merkitystä sekä asiakasvirtojen kehittymistä. Julkaisussa käsitellään myös lentoliikenteen ympäristövaikutuksia, kuten paikallisia ja globaaleja päästöjä.

Strategian on laatinut lentoliikennepolitiikan neuvottelukunta, jossa on edustettuna laajasti alan toimijoita.

Lentoliikenteen strategiassa on myös määritelty Suomen lentoliikenteen tulevien vuosien visio. Tarkoitus on, että Suomen lentoliikenne on turvallista, ympäristön huomioon ottavaa ja älykästä. Lisäksi sen olisi tuettava Suomen kilpailukykyä sekä edistää Suomen ja sen eri alueiden saavutettavuutta osana liikennejärjestelmää.