Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikennesopimus eduskunnan käsiteltäväksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2015 14.16 | Julkaistu suomeksi 30.12.2015 klo 14.19
Tiedote

Valtioneuvosto on antoi eduskunnalle 30. joulukuuta 2015 hallituksen esityksen, joka koskee Suomen ja Venäjän välisen suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan valtiosopimuksen hyväksymistä. Sopimus allekirjoitettiin Pietarissa 28.4.2015 ja Euroopan unionin komissio antoi sopimukselle hyväksymisensä 5.8.2015.

Uusi sopimus selkeyttää rautatieliikenteen sääntöjä ja toimivuutta. Sopimuksen mukaan kaikki Suomeen tai muualle Euroopan talousalueelle sijoittuneet rautatieyritykset voivat toimia Suomen ja Venäjän välisissä rautatiekuljetuksissa Suomen rataverkolla.

Sopimus ei avaa Venäjän sisäisiä rautatiemarkkinoita EU:ssa toimiville yrityksille, eikä myöskään Suomen markkinoita venäläisille rautatieyrityksille.

Uusi sopimus korvaa vuodelta 1997 peräisin olevan rautatieyhdysliikennesopimuksen liitteineen. Tarkoituksena on, että uusi sopimus ja sen uudet tekniset liitteet tulisivat voimaan vuoden 2016 aikana, samanaikaisesti. Sopimus edellyttää ratifiointia ja tulee voimaan 30 päivän kuluttua ratifioimisasiakirjojen vaihtamisesta ja on voimassa toistaiseksi.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 040 580 0894, [email protected]