Överenskommelsen om järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland till riksdagsbehandling

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2015 14.16 | Publicerad på svenska 30.12.2015 kl. 14.19
Pressmeddelande

Statsrådet lämnade den 30 december 2015 en proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland.

Överenskommelsen undertecknades i S:t Petersburg den 28 april 2015, och Europeiska unionens kommission gav den sitt godkännande den 5 augusti 2015.

Den nya överenskommelsen skapar klarhet i reglerna för järnvägstrafiken och i dess funktion. Enligt den nya överenskommelsen har alla järnvägsföretag som är etablerade i Finland eller någon annanstans på EES-området rätt att bedriva järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland på Finlands bannät.

Genom överenskommelsen öppnas dock inte Rysslands inre järnvägstransportmarknader för järnvägsföretag som är etablerade i EU, och inte heller Finlands järnvägsmarknad för ryska järnvägsföretag.

Den nya överenskommelsen ersätter överenskommelsen om järnvägssamtrafik från 1997 med bilagor. Den nya överenskommelsen och dess nya tekniska bilagor avses träda i kraft under 2016, samtidigt. Överenskommelsen ska ratificeras, och den träder i kraft 30 dagar efter utbytet av ratificeringsinstrumenten och gäller tills vidare.

Ytterligare information:

Regeringsråd Silja Ruokola, tfn 040 580 0894, [email protected]