Suomelta vastaus komission liikenneturvallisuustiedonantoon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2010 13.06
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on antoi eduskunnalle tiedon 21. syyskuuta 2010 Euroopan komission tiedonannosta, joka koskee liikenneturvallisuuden suuntaviivoja.

Suomi pitää komission tiedonantoa tavoitteiltaan hyvänä, mutta ehdottaa täsmennyksiä siinä esitettyyn liikenneturvallisuuden keinovalikoimaan. Lainsäädännön, tieympäristön ja ajoneuvotekniikan kehittäminen on oleellista liikenneturvallisuuden nollavision toteutumisessa.

Tehokkaimmin liikenneturvallisuuteen vaikutetaan vähentämällä ylinopeuksia ja päihteiden vaikutuksen alaisena ajamista. Keinoja olisivat muun muassa nopeudenrajoittimet ja alkolukot sekä nopeuksien automaattivalvonta esimerkkinä älykkään liikenteen keinoista. Suomi toivoo, että EU:ssa toimittaisiin aktiivisesti autoteollisuuden suuntaan siten, että alkolukko tulisi vakiovarusteeksi uusiin ajoneuvoihin.

Lisäksi Suomi korostaa, että erityisesti mopojen ja kevyiden nelipyörien turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota ja tarvittaessa ryhtyä toimiin turvallisuuden parantamiseksi. Tämä koskee ajoneuvojen teknisen turvallisuustason parantamista ja kuljettajien liikennekäyttäytymistä. Kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen määräaikaiskatsastuksista tulisi kuitenkin voida päättää kansallisesti.

Myös tieliikenneonnettomuuksien tilastointia ja onnettomuustutkintaa tulisi yhtenäistää Euroopan maiden kesken.

Komission julkaisi liikenneturvallisuusohjelmansa (Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuusaluetta: Tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011-2020) kesällä. Myös komission tuleva liikennepolitiikan valkoinen kirja vuosille 2010-2020 tulee korostamaan tieliikenneturvallisuuden parantamisen tärkeyttä.

Komission tieliikenneturvallisuusohjelman tavoitteena on puolittaa tieliikennekuolemien määrä seuraavien kymmenen vuoden aikana. Ohjelmalla komissio pyrkii yhdessä jäsenmaiden kanssa asettamaan tiukemmat vaatimukset ajoneuvojen ja maanteiden turvallisuudelle. Lisäksi ohjelmalla halutaan vaikuttaa eurooppalaiseen liikenneopetukseen ja liikennesääntöjen valvontaan.

EU:n puheenjohtajana toimivan Belgian tavoitteena on hyväksyttää EU:n neuvoston päätelmät asiassa lokakuussa.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Minna Kivimäki, puh 09 160 28013, 040 754 9871
Yli-insinööri Marcus Merin, puh. 09 160 28374, 040 7681261