Suomelta täydentävä vastine Sanoman Yle-kanteluun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2021 16.25 | Julkaistu suomeksi 1.10.2021 klo 15.22
Tiedote
(Kuva: Shutterstock)
(Kuva: Shutterstock)

Suomi on lähettänyt Euroopan komissiolle täydentävän vastineen Sanoma Media Finland Oy:n tekemään kanteluun Yleisradion valtiontuesta. Ensimmäinen vastine lähetettiin komissiolle 21.6.2021.

Täydentävän vastineen mukaan Sanoman kantelu perustuu pitkälti virheellisiin oletuksiin markkinasta, eikä siinä oteta riittävästi huomioon yleistä markkinakehitystä ja Ylen erityisasemaa.

EU-lainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöstä johtuen kirjeenvaihto komission kanssa on lähtökohtaisesti salassa pidettävää. Liikenne- ja viestintäministeriö pyrkii kuitenkin asiassa mahdollisimman avoimeen ja läpinäkyvään käsittelyyn.

Suomi on täydentävän vastineen lähettämisen yhteydessä vaatinut komissiolta lupaa julkaista yleisöjulkinen versio täydentävästä vastineesta. Suomi odottaa parhaillaan komission vastausta tähän vaatimukseen. Ensimmäisen vastineen osalta Suomi sai keväällä 2021 asiakirjojen julkaisuluvan komissiolta esitettyään vastaavan vaatimuksen.

Taustaa

Sanoma Media Finland Oy:n EU-komissiolle tekemä kantelu koskee erityisesti Yleisradion tilausvideopalveluja (video-on-demand) ja sähköisiä oppimissisältöjä. Yleisradio tuottaa nykyisellään Yle Areenassa tilausvideopalveluja, jotka eivät kantelijan näkemyksen mukaan ole EU:n valtiontukilainsäädännön mukaisia.

Suomen valtiota kohtaan on myös aiempi Yleisradion tehtävien laajuutta koskeva kantelu, jonka on tehnyt Medialiitto. Tämän seurauksena on annettu hallituksen esitys, joka on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Lisätietoja

osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916