Finland lämnar kompletterande svar på Sanomas Rundradioklagomål

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2021 16.25 | Publicerad på svenska 1.10.2021 kl. 15.22
Pressmeddelande
(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Finland har sänt ett kompletterande bemötande till Europeiska kommissionen med anledning av Sanoma Media Finland Oy:s klagomål över Rundradions statliga stöd. Det första bemötandet sändes till kommissionen den 21 juni 2010.

Enligt det kompletterande bemötandet baserar sig Sanomas klagomål i stor utsträckning på felaktiga antaganden om marknaden, och i det beaktar man inte i tillräcklig grad den allmänna marknadsutvecklingen och Rundradions särställning.

På grund av EU-lagstiftningen och dess tillämpningspraxis är brevväxling med kommissionen i regel sekretessbelagd. Kommunikationsministeriet strävar dock efter en så öppen och transparent behandling som möjligt i frågan.

Finland har i samband med sändandet av det kompletterande bemötandet anhållit om tillstånd av kommissionen att publicera en offentlig version av bemötandet. Finland väntar som bäst på kommissionens svar på detta krav. I fråga om det första bemötandet fick Finland våren 2021 tillstånd av kommissionen att publicera dokumenten efter att ha framfört ett motsvarande krav.

Bakgrund

Klagomålet som Sanoma Media Finland Oy lämnat till EU-kommissionen gäller i synnerhet Rundradions beställvideotjänster (video-on-demand) och elektroniska utbildningsinnehåll. I Yle Arenan producerar Rundradion i nuläget beställvideotjänster som enligt klaganden inte överensstämmer med EU-lagstiftningen om statligt stöd.

Det finns också ett tidigare klagomål mot finska staten som gäller omfattningen av Rundradions uppgifter och som har anförts av Medieförbundet. Till följd av detta har det lämnats en regeringsproposition som för närvarande behandlas i riksdagen.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916