Suomeen 39,45 miljoonaa euroa EU-rahaa seitsemälle sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.1.2024 14.13
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. (Kuva: LVM)

Suomi menestyi EU:n rahoitushaussa erinomaisesti. Euroopan komissio myönsi Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta seitsemälle sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle Suomessa yhteensä 39,45 miljoonaa euroa. Rahoitusta haettiin noin 43,16 miljoonaa euroa, joten onnistuminen oli poikkeuksellisen hyvä.

Rahoitusta saatiin maanteiden parantamiseen ja lastausramppien rakentamiseen satamissa. Mukana on sekä valtion että muiden toimijoiden hankkeita.

Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) liikenneohjelman komitea puolsi hankkeiden rahoitusta 23.1.2024. Yhteensä CEF-rahoitusta myönnettiin noin 807 miljoonaa euroa 38 hankkeelle. 

- Vakuuttavien ja hyvin valmisteltujen hankkeiden ansiosta Suomi menestyi rahoitushaussa erinomaisesti. Nämä Suomelle tärkeät hankkeet tukevat maamme huoltovarmuutta ja turvallisuutta varsinkin Pohjois-Suomessa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.

Tavoitteena on parantaa sotilaallista liikkuvuutta kaikkialla EU:ssa mukauttamalla osia yleiseurooppalaisesta TEN-T-liikenneverkosta (Trans-European Transport Network, TEN-T) kaksoiskäyttöä eli sekä siviili- että sotilasliikennettä varten.

EU myönsi rahoitusta teille ja satamille

CEF-rahoitusta myönnettiin Suomeen yhteensä 39,45 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin seuraaville valtion hankkeille:

1. Tornionjoen sillan peruskorjaus

Tornionjoen sillan peruskorjaukselle myönnettiin rahoitusta 3,20 miljoonaa euroa. Tavoitteena on parantaa sillan kantavuutta ja käytettävyyttä, jotta se vastaisi kasvavan rajaliikenteen tarpeita ja poikkeusolojen vaatimuksia. 

2. Oulu-Laurila-radan peruskorjaus

Oulu-Laurila-radan peruskorjaukselle myönnettiin rahoitusta 16,78 miljoonaa euroa. Hankkeella uudistetaan rataosuuden infrastruktuuria kestävien rautatiekuljetusten kapasiteetin lisäämiseksi ja niiden turvallisuuden parantamiseksi sekä kilpailukyvyn parantamiseksi.

3. Valtatie 6 parantaminen välillä Hevossuo-Nappa eli Korian kohta, Kouvola

Valtatie 6:n parantamiselle välillä Hevossuo-Nappa myönnettiin 7,75 miljoonaa euroa. Valtatielle rakennetaan uusi ylikulkusilta ja huonokuntoinen Korian ylikulkusilta puretaan. Tavoitteena on parantaa oleellisesti pitkämatkaisten kuljetusten ja henkilöliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

4. Valtatie 4 parantaminen Hirvas-Rovaniemi-Vikajärvi-välillä

Valtatie 4:n parantamiselle välillä Hirvas-Rovaniemi-Vikajärvi myönnettiin 2,30 miljoonaa euroa. Hankkeessa laaditaan yleis- ja tiesuunnitelmat mainituille tiejaksoille. Tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta, ennakoitavuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, kuljetusten taloudellista tehokkuutta, maankäytön kehittämistä ja kevyen liikenteen olosuhteita.

5. Kantatie 82 parantaminen Kalliosalmen sillan kohdalla, Kemijärvi

Kantatie 82:n parantamiselle Kalliosalmen sillan kohdalla myönnettiin 1,15 miljoonaa euroa. Tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta Kalliosalmen sillan kohdalla ja turvata kuljetusten toimivuus puolustusvoimien Rovajärven harjoitusalueella muun muassa uusimalla Kalliosalmen silta.

Lisäksi Suomessa toimiville yhtiöille myönnettiin rahoitusta kahteen hankkeeseen. Rauman sataman lastausrampin rakentamiseen myönnettiin 4,66 miljoonaa euroa ja Porin sataman lastausrampin rakentamiselle 3,62 miljoonaa euroa.

Mitä seuraavaksi?

Tämän hetkisen tiedon mukaan kyseessä oli viimeinen sotilaallisen liikkuvuuden hakukierros rahoituskaudella 2021–2027.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. 040 825 1255, [email protected]

 

Korjattu 24.1.2024 klo 14:25: Rauman sataman ja Porin sataman summat olivat väärin päin.