Suomalaisrekoille sallittava entiset enimmäispainot Ruotsissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.8.2012 9.08 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.40
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää Ruotsin viranomaisilta rekkojen maksimipainosta syntynyttä epäselvyyttä. Suomen kanta on, että enimmäismassojen tulisi jatkossakin olla ne, jotka ovat molemmille maille yhteisiä.

Ruotsi on vastikään ryhtynyt käännyttämään Tanskan vastaiselta rajaltaan kansainvälisessä liikenteessä olevia rekkoja, joiden massa ylittää 40 tonnia. Painoraja koskee Ruotsin poliisin mukaan myös suomalaisrekkoja.

Tähän saakka suomalaisrekat ovat voineet ajaa Ruotsissa 48 tonnin painoisilla puoliperävaunuyhdistelmillä ja 60-tonnisilla täysperävaunu- ja moduuliyhdistelmillä, koska ne ovat sallittuja maan sisäisessä liikenteessä kummassakin maassa.

Ruotsissa esiin tulleiden ongelmien taustalla ovat ongelmat EU:n sisäistä liikennettä koskevan direktiivin tulkinnasta. Vallitseva tulkinta komissionkin suunnasta on viime aikoina ollut, että jäsenmaat voivat soveltaa kansalliseen liikkumavaraan perustuvia suurempia massoja vastavuoroisesti keskinäisessä liikenteessään.

Ruotsissa direktiivin pohjalta tehdyissä kansallisissa säädöksissä on kuitenkin ollut tilaa tulkinnalle. Tiukempaan käytäntöön on nyt johtanut oikeustapaus, joka valvontaviranomaisen mukaan rajaa suurimman massan kaikessa kansainvälisessä liikenteessä 40 tonniin.

Suomen säädökset on kirjoitettu selkeästi. Massarajat määräytyvät ETA-alueella tai sen ulkopuolella sen mukaan, missä ajoneuvo on rekisteröity. Meillä Ruotsin kaltaista tulkintaongelmaa ei voi syntyä.

LVM selvittää parhaillaan, kuinka Ruotsissa aiotaan toimia asiassa niin, että Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä jatkossakin sovelletaan vastavuoroisesti nykyisiä massarajoja.

Lisätietoja

Liikennemarkkinat-yksikön päällikkö Tero Jokilehto, 040 535 0574
yli-insinööri Maria Rautavirta, 040 718 5975