Den högsta tillåtna totalvikten för finska långtradare bör förbli oförändrad i Sverige

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.8.2012 9.08 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet utreder de oklarheter som uppstått från de svenska myndigheternas sida kring långtradares totalvikt. Finlands ståndpunkt är att de viktbegränsningar som är gemensamma för bägge länder bör förbli oförändrade.

Sverige har under de senaste dagarna börjat avvisa långtradare i internationell trafik vid gränsen mellan Danmark och Sverige med en totalvikt på över 40 ton. Enligt polisen i Sverige gäller viktgränsen även finländska långtradare.

Hittills har finländska långtradare kunnat köra i Sverige med påhängsvagnskombinationer med en vikt på högst 48 ton och släpvagns- och modulkombinationer med en vikt på högst 60 ton, då de är tillåtna i den inre trafiken i bägge länder.

Bakom problemen som uppkommit i Sverige ligger problem med tolkningen av EU-direktivet för transporter inom unionen. Den rådande tolkningen från kommissionens sida har under den senaste tiden varit att medlemsländerna har rätt att ömsesidigt anpassa högsta tillåtna totalvikter utgående från nationellt spelrum i trafiken mellan länder.

I de nationella bestämmelser som fastställts i Sverige utgående från direktivet har det dock funnits utrymme för tolkning. Det strängare förfarandet följer på ett rättsfall som enligt övervakningsmyndigheten begränsar den högsta tillåtna totalvikten i all internationell trafik till 40 ton.

De finländska bestämmelserna är tydliga. Högsta tillåtna totalvikt inom och utanför ETA-området bestäms enligt var fordonet är registrerat. Tolkningsproblem som de i Sverige kan inte uppkomma i Finland.

Kommunikationsministeriet utreder som bäst hur man i Sverige tänker agera i frågan, så att man i trafiken mellan Finland och Sverige även i fortsättningen ömsesidigt kan tillämpa nuvarande begränsningar av totalvikt.

Ytterligare information

Enhetschef för transportmarknaden Tero Jokilehto, 040 535 0574
Överingenjör Maria Rautavirta, 040 718 5975