Suomalaiset yritykset globaalien liikennemarkkinoiden edelläkävijöiksi liikennealan kasvuohjelmalla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2017 10.33
Uutinen

Liikennealan osaamisen kehittämiseksi ja vientivetoisen kasvun kiihdyttämiseksi on käynnistetty liikennealan kasvuohjelman valmistelu. Ohjelma tukee alan osaamisen kehitystä ja kansainvälistä tunnettuutta. Se konkretisoi liikenteen digitalisaation mahdollisuudet ja auttaa alaa ottamaan oman osuutensa kasvavista kansainvälisistä markkinoista.

Liikenteen toimiala on murrosvaiheessa. Liikenteen sähköistyminen, automaatio ja digitalisoituminen vaikuttavat liikennealan toimijoihin ja muuttavat perinteisiä toimintamalleja. Vaikutukset näkyvät valtion ja kuntien investointitarpeissa, yritysten liiketoiminnassa sekä yhä useammin myös liikenteen loppukäyttäjien arjessa. Uudet älykkäät liikennepalvelut auttavat myös liikenteen haastavien päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa.

Nyt valmisteltava liikenteen kasvuohjelma edistää hallitusohjelman tavoitteita, joilla tähdätään digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseen sekä uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen. Ohjelman painopiste on yrityslähtöisten ekosysteemien ja asiakastarpeista lähtevien palvelujen kehittämisessä.

- Tavoitteena on tarjota yrityksille työkaluja kilpailtaessa kansainvälisessä mittakaavassa investoinneista, T&K-panostuksista ja EU-rahoituksesta. Myös Suomessa olevaa osaamista esimerkiksi liikenteen palvelujen ja ohjelmistojen alueella tuodaan esiin, hahmottelee ylijohtaja Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriöstä.

- Liikenteen digitalisaatiossa on valtavasti potentiaalia suomalaisille yrityksille ja olen iloinen siitä, että suomalaista osaamista kehitetään ja tehdään tunnetuksi tämän kasvuohjelman avulla. Asian merkittävyydestä kertoo myös se, että ohjelmassa on mukana niin monia tahoja. Liikenteen kehittyminen ja palveluistuminen näkyvät kaikkialla yhteiskunnassa, sanoo ylijohtaja Olli-Pekka Rantala liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Kasvuohjelman valmistelu on aloitettu työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen ja Vantaan kaupunkien, lnnovaatiorahoituskeskus Tekesin, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran, Smart & Clean -säätiön, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry:n yhteistyönä. Mukaan kytketään laajalti muita sidosryhmiä muun muassa työpajojen kautta.

- Liikkumisen digitalisoituminen tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kasvuun ja kansainvälistymiseen palvelujen ja tuotteiden viennillä. Suomen menestys on sidoksissa yritystemme kansainvälistymiseen, joka tekee ohjelmasta kansallisesti merkittävän, toteaa Karri Salminen, ITS Finlandin hallituksen puheenjohtaja.

Liikennesektorin globaalit markkinat ovat tuhansien miljardien eurojen kokonaisuus. Suomessa alan kokonaismarkkinat ovat noin 30 miljardia euroa vuodessa, josta kotitalouksien käyttämä osuus on 19 miljardia. Vuoteen 2040 mennessä väylänpitoon sijoitetaan noin 100 miljardia euroa. Teknologisen murroksen myötä toimialasta on muodostunut uusien palvelumallien koekenttä, ja suomalaisilla yrityksillä on erinomaiset mahdollisuudet ottaa osansa kasvavista kansainvälisistä markkinoista.

Kasvuohjelman valmistelu on avoin kaikille alan toimijoille. Ensimmäinen kick-off -työpaja järjestetään 31.8.2017 klo 9.00 alkaen. Lisätietoa ohjelman työpajoista sekä muuta kasvuohjelman valmisteluun liittyvää aineistoa löytyy lähiaikoina osoitteesta: http://tem.fi/yritysten-liiketoiminnan-digitalisaatio

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM, puh. 050 438 9247 (ohjausryhmän puheenjohtaja)

yksikön johtaja Laura Eiro, LVM, puh. 0295 34 2668

toiminnanjohtaja Marko Forsblom, ITS Finland ry, puh. 040 5145 100