Suomalainen tunnistusjärjestelmä yhteensopivaksi EU-maiden kanssa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2016 13.33 | Julkaistu suomeksi 4.5.2016 klo 13.37
Tiedote

Suomen sähköistä tunnistamista ja sähköistä allekirjoitusta koskeva laki, eli tunnistuslaki, päivitetään vastaamaan EU-lainsäädäntöä ja edistämään digitaalista liiketoimintaa.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain muuttamista 4. toukokuuta 2016. Muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2016. Lakimuutos liittyy hallituksen kärkihankkeisiin, joilla rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöä ja sujuvoitetaan säädöksiä.

Lailla selvennettäisiin kotimaisessa luottamusverkostossa toimivien tunnistusvälineiden tarjoajien ja tunnistusvälityspalvelujen tarjoajien välistä eroa ja edellytettäisiin, että palveluntarjoajat osoittavat palvelujensa olevan vaatimusten mukaisia.

Kaikkien tunnistuspalvelun tarjoajien on määrä muodostaa luottamusverkosto vuonna 2017. Kuluttajille luottamusverkoston etu olisi se, että samoilla sähköisillä tunnisteilla pääsee useampiin palveluihin. Sähköisten palvelujen tarjoajan puolestaan ei tarvitsisi tehdä sopimuksia monien tunnistuspalvelujen kanssa, vaan yksi tunnistuspalvelujen tarjoaja voisi hoitaa sopimukset koko verkostoon.

Vuodesta 2019 lähtien ajokortti ei kelpaa tunnistusasiakirjaksi vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä kuten pankkitunnuksia tai mobiilivarmenteita haettaessa. Vahvan tunnistusvälineen saamiseksi henkilöllisyys olisi osoitettava passilla tai virallisella henkilökortilla.

Sähköistä allekirjoitusta koskevan lainsäädännön muutoksen taustalla on EU:n ns. eIDAS-asetus, joka tulee voimaan 1. heinäkuuta 2016. Asetuksesta johtuvia tehtäviä annettaisiin Viestintävirastolle ja Väestörekisterikeskukselle. Viestintäviraston tehtävänä olisi valvoa EU:n sähköistä tunnistamista ja sähköisiä luottamuspalveluja koskevan lainsäädännön noudattamista.

Lisätietoja

Viestintäneuvos Kreetta Simola, p. 0295 34 2609, [email protected]

Yksikön johtaja Timo Kievari, p. 0295 34 2620, [email protected], @TimoKievari