Suojatiesääntöjä noudatettava paremmin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2008 10.04
Tiedote

Suomalaiset rikkovat usein liikennesääntöjä suojateiden läheisyydessä. Kuljettajat eivät noudata riittävästi velvoitettaan väistää jalankulkijaa ja punaista päin ajaminen ja käveleminen on yleistä. Vuonna 2007 kolmannes jalankulun uhreista menehtyi suojatiellä.

Euroopan liikenneturvallisuuspäivää vietetään 13. lokakuuta teemalla kaupunkien liikenneturvallisuus. Tavoitteena on kiinnittää huomiota kaupunkien liikennesuunnitteluun ja liikennesääntöjen noudattamiseen. Euroopan liikenneonnettomuuksista kaksi kolmasosaa ja kolmannes kuolemista tapahtuu taajamissa.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset autoilijat noudattavat suojateiden väistämissääntöjä selvästi huonommin kuin kuljettajat esimerkiksi Englannissa, Saksassa ja Ruotsissa. Englannissa ja Saksassa suojateitä merkitään vain vähäliikenteisille kaduille. Väistämishalukkuus on sitä heikompaa, mitä kovempi on auton vauhti. Tieliikennelain mukaan autoilijan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.

Joka viides kerta valojen vaihtuessa ainakin yksi autoilija ajaa päin punaista. Jalankulkijoista viidennes ei pysähdy punaisiin.

Jalankulkuonnettomuudet ovat yleisimpiä loka-tammikuussa. Kuolemista yli puolet tapahtuu pimeällä tai hämärässä. Pimeällä kuolleista neljä viidestä ei ole käyttänyt heijastinta. Arviolta puolet pimeällä menehtyneistä olisi pelastunut heijastinta käyttämällä.

Tieliikennelain mukaan jalankulkijan on käytettävä heijastinta pimeän aikana tiellä liikkuessaan. Taajamissa heijastinta käyttää kuitenkin vain 43 % jalankulkijoista.

Taajamien liikenneonnettomuuksia voidaan vähentää mm. nopeusrajoituksia alentamalla, tehokkaalla valvonnalla ja hyvällä liikennesuunnittelulla. Törmäyksiä voidaan estää erottamalla kevyt liikenne autoilijoista.

- Taajamaliikenteen uhreja ovat usein lapset ja vanhukset. Kunta- ja kaupunkikeskustoja on kehitettävä siten, että näiden ryhmien on turvallista kulkea liikenteessä. Myös sääntöjen noudattamisessa on meillä suomalaisilla todella parannettavaa, liikenneministeri Anu Vehviläinen toteaa.

Suomi kuudentena EU:n liikenneturvallisuudessa

Vuoden 2007 ennakkotietojen mukaan Suomi on kuudes vertailtaessa EU-maiden liikennekuolemia suhteutettuna asukaslukuun. Vuonna 2006 Suomen sijaluku oli seitsemäs. Suomen edellä ovat Malta, Alankomaat, Ruotsi, Yhdistynyt Kuningaskunta ja Saksa. Huonoin tilanne EU-maista on Liettuassa.

Euroopan unionin tavoitteena on puolittaa Euroopan tieliikennekuolemat vuodesta 2001 vuoteen 2010 mennessä. Tämä tarkoittaa pudotusta 54 000:sta 27 000:teen 27 jäsenmaassa. Vuonna 2007 menehtyneitä oli 43 000.

Vuosina 2001-2007 liikennekuolemat vähenivät EU:ssa 20 %, kun tavoitteessa pysyminen olisi vaatinut vähennystä 37 %. On arvioitu, että nykyisellä kehityksellä tavoite kuolemien puolittamisesta toteutuisi vasta vuonna 2017.

Tieliikennekuolemien vähentämisen tulokset vaihtelevat suuresti eri maissa. Parhaiten liikennekuolemien vähentämisessä ovat onnistuneet Ranska (43 %), Portugali (42 %) ja Luxemburg (38 %). Suomessa liikennekuolemat ovat vähentyneet vuosina 2001-2007 yhteensä 12 %.

Vuonna 2007 Suomen liikenteessä menehtyi 380 ihmistä, heistä 48 oli jalankulkijoita. Kuluvana vuonna liikennekuolemia on tähän mennessä hieman vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Jalankulkijoiden kuolemat ovat kuitenkin samalla tasolla viime vuoteen verrattuna.

Valppain mielin -liikenneturvallisuuskampanja järjestää Euroopan liikenneturvallisuuspäivänä tapahtumia seitsemässä kaupungissa ja kampanjoi radioissa suojatieturvallisuuden puolesta.


Lisätietoja:
hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. (09) 160 28629 tai 0400 665 395 (paikalla Helsingin Valppain mielin suojatiellä -tapahtumassa, 13.10. klo 11-13, Asema-aukio)
kampanjatiedottaja Karita Kontula-Sokka, Liikenneturva, puh. 020 7282 345 tai 040 718 8380 (tapahtumat)