Sidosryhmätilaisuus 8.2.2023: Tieliikenteen uusien polttoaineiden jakeluinfran kehittäminen Suomessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2023 8.30
Tiedote
Kaasuauton tankkaus. (Kuva: Katri Lehtola, Keksi/LVM)
Kaasuauton tankkaus. (Kuva: Katri Lehtola, Keksi/LVM)

Fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfralla on keskeinen merkitys liikenteen vihreän siirtymän mahdollistajana. Liikenteessä käytettävän sähkön, kaasun ja vedyn jakelun kattavuutta tulee parantaa, jotta irtautuminen fossiilisista polttoaineista on mahdollista. Vuonna 2022 asetettu työryhmä on valmistellut vuoteen 2035 ulottuvan kansallisen jakeluinfraohjelman luonnoksen. Liikenne- ja viestintäministeriö kutsuu kuulemaan ja keskustelemaan luonnoksesta keskiviikkona 8.2.2023.

Henkilö- ja pakettiautoja palveleva sähkön julkinen latausinfra on Suomessa kehittynyt erityisesti vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Sen sijaan raskasta liikennettä palvelevaa infraa ei toistaiseksi ole. Jakeluinfran kehittämisessä Suomen vahvuuksia ovat erityisesti tarjolla olevat skaalautuvat, älykkäät latauspalvelut sekä kunnianhimoiset tavoitteet vetytalouden edistämiseksi. Haasteita infran parantamiselle asettavat muun muassa sähköverkkojen kapasiteetti ja sen mahdolliset vahvistustarpeet sekä latauksen vaatima tilantarve. Jatkossa tarvitaan yhä enemmän valtion ja eri seutujen välistä yhteistyötä, sillä kunnilla ja kaupungeilla on maankäytön suunnittelun ja ohjauksen vuoksi keskeinen rooli siinä, mihin infraa voi rakentua.

Liikenne- ja viestintäministeriön johtama jakeluinfratyöryhmä arvioi Suomen jakeluinfran nykytilaa, nykyisten toimien riittävyyttä ja mahdollisesti tarvittavia uusia toimia jakeluinfran kehittämiseksi. Työryhmän tuottaman kansallisen jakeluinfraohjelman luonnos lähtee lausuntokierrokselle helmikuussa 2023. Ohjelma toimii Suomessa EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin eli ns. AFIR-asetusehdotuksen toimintakehyksen pohjana. Ohjelmaa on tarkoitus päivittää ja laajentaa asetuksen edellyttämällä tavalla.

Kaikille avoimessa tapahtumassa liikenne- ja viestintäministeriön edustajat esittelevän jakeluinfraohjelman luonnoksen sisällön. Kommenttipuheenvuorot ohjelmasta esittävät Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimustiimin päällikkö Marko Paakkinen, K-Latauksen johtaja Iiro Määttänen, Suomen Biokaasu ja Biokierto ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, P2X Solutions Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n yhteiskuntasuhteiden päällikkö Janne Kojo.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua perjantaihin 3.2.2023 asti.

Aika: keskiviikko 8.2.2023 klo 14-16

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8908f4be-68e5-4245-92a9-6ee3276f31f8?displayId=Fin2720255

Aihetunniste sosiaalisessa mediassa: #FossiilitonLiikenne.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Tuuli Ojala, puh. 0295 342 198, [email protected]