Evenemang för intressegrupper 8.2.2023: Utvecklingen av distributionsinfrastrukturen för nya bränslen inom vägtrafiken i Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2023 8.30 | Publicerad på svenska 30.1.2023 kl. 15.09
Pressmeddelande
Bild: Katri Lehtola, Keksi/LVM
Bild: Katri Lehtola, Keksi/LVM

Distributionsinfrastrukturen för alternativa drivmedel till fossila bränslen är av central betydelse när det gäller att möjliggöra en grön omställning inom trafik och transport. Distributionstäckningen för el, gas och väte som används inom trafik och transporter bör förbättras för att en utfasning av fossila bränslen ska vara möjlig. Den arbetsgrupp som tillsattes 2022 har berett ett utkast till ett nationellt distributionsinfrastrukturprogram som ska sträcka sig till 2035. Kommunikationsministeriet bjuder nu in till ett diskussionsevenemang, den 8 februari 2023, där du kan höra om och diskutera utkastet.

Den publika elladdinfrastruktur som betjänar person- och paketbilar har i Finland utvecklats särskilt inom områden med livlig trafik. Däremot finns det tills vidare ingen infrastruktur som betjänar den tunga trafiken. Finlands starka sidor när det gäller att utveckla distributionsinfrastrukturen är särskilt de till buds stående skalbara, intelligenta laddtjänsterna och ambitiösa mål att främja väteekonomin. Utmaningar när det gäller att förbättra infrastrukturen är bland annat elnätskapaciteten och eventuella behov att stärka den samt det utrymme som behövs för laddning. I fortsättningen behövs det allt mer samarbete mellan staten och olika regioner, eftersom kommunerna och städerna på grund av planeringen och styrningen av markanvändningen har en central roll i var infrastrukturen kan byggas.

Arbetsgruppen för distributionsinfrastruktur, som leds av kommunikationsministeriet, bedömer nuläget för Finlands distributionsinfrastruktur, huruvida de nuvarande åtgärderna är tillräckliga och eventuella nya åtgärder som behövs för att utveckla infrastrukturen. Utkastet till det nationella distributionsinfrastrukturprogram som arbetsgruppen utarbetat ska sändas på remiss i februari 2023. Programmet ligger i Finland till grund för det handlingsprogram för EU:s infrastruktur för alternativa bränslen, dvs. det så kallade AFIR-förordningsförslaget. Avsikten är att programmet ska uppdateras och breddas på det sätt som förordningen förutsätter.

Vid evenemanget som är öppet för alla presenterar representanter för kommunikationsministeriet innehållet i utkastet till distributionsinfrastrukturprogram. Kommentarer framförs av Marko Paakkinen, forskningsteamchef vid Teknologiska forskningscentralen VTT, Iiro Määttänen, direktör för K-Lataus, Anna Virolainen-Hynnä, verksamhetsledare för Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Herkko Plit, verkställande direktör för P2X Solutions Oy samt Janne Kojo, chef för samhällsrelationer vid Finlands Transport och Logistik SKAL rf.

Man kan anmäla sig till evenemanget fram till fredagen den 3 februari 2023.

Tid: onsdag 8.2.2023 kl. 14-16

Anmälan: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8908f4be-68e5-4245-92a9-6ee3276f31f8?displayId=Fin2720255

Hashtagg i sociala medier: #FossiilitonLiikenne #fossilfri #trafik

Ytterligare information:

Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 198, [email protected]