Selvitysmies pohtimaan henkilökuljetusten yhdistämistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.5.2012 15.10
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut selvitysmiehen kartoittamaan julkisin varoin toteutettavien eri hallinnonalojen henkilökuljetusten yhdistämistä. Tällaisia kuljetuksia ovat joukkoliikenteen lisäksi opetustoimen kuljetukset, sosiaali- ja terveystoimen kuljetukset sekä Kelan korvaamat kuljetukset.

Selvitysmieheksi on nimetty diplomi-insinööri Juhani Paajanen. Paajanen on toiminut aiemmin Vantaan kaupungin kaupunginjohtajana ja pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan yhteistyöjohtajana.

Paajasen tehtävänä on kartoittaa eri vaihtoehtoja julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoituksen uudistamiseksi niin, että luotaisiin nykyistä kestävämpi rahoituspohja kuljetusten turvaamiseksi. Selvitystyössä on kiinnitettävä erityistä huomiota matkustajanäkökulmaan sekä julkisen liikenteen palvelutason ja laadun kehittämiseen. Lisäksi pitäisi selvittää, miten eri hallinnonalojen henkilökuljetuksia voitaisiin suunnitella ja hankkia yhtenä kokonaisuutena.

Selvityksen tulisi sisältää myös lainsäädännön muutostarpeet.

Selvitysmiehen työn määräaika on 31.3.2013.

Selvitysmiehen tueksi ja työtä ohjaamaan kutsutaan asiantuntijoista koostuva taustaryhmä. Taustaryhmään on pyydetty liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston asiantuntijoiden lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön, Kelan ja Kuntaliiton sekä Kouvolan kaupungin edustajia.

Yhteiskunnan kustantamien henkilökuljetusten kustannukset kasvavat voimakkaasti. Kuljetusten kustannuksista vastaavat pääasiassa kunnat ja Kansaneläkelaitos. Kuntien ja Kelan maksamia kuljetuksia ei kuitenkaan yleensä tarkastella yhdessä osana yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kokonaisuutta.

Lisätietoja: hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. 0295 34 2544