Selvitysmies helpottaisi Saimaan kanavan luotsausvelvollisuutta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2013 10.34 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.45
Tiedote

Saimaan luotsauspalvelut toimivat hyvin, mutta palvelujen kustannustaso on korkea. Luotsaustoiminnan kustannusten hillitseminen ja toiminnan kehittäminen vaatii luotsauksen uudelleen järjestelyjä, esittää Saimaan luotsauksen tilannetta selvittänyt selvitysmies. Luotsauspalvelu ja Saimaan alusliikenteen turvallisuus ovat hyvällä tasolla. Luotsauspalvelujen hintataso on kuitenkin pysynyt korkeana, vaikka luotsaustoimintoja on tehostettu. Kustannustasoon vaikuttaa muun muassa Saimaan liikennemäärien voimakas vaihtelu ja liikenteen ennakoinnin vaikeus.

Neljä toimenpidettä luotsauspalvelujen kehittämiseksi

Selvitysmies ehdottaa, että luotsauspalvelut järjestettäisiin niin, että luotsauksesta vastaava viranomainen määrittelisi, paljonko Saimaalla on tarjolla valtion hintatuettua luotsausta. Tarjolla oleva palvelu määriteltäisiin liikennekaudeksi kerrallaan ja se sisältäisi tietyssä ajassa luotsattavat matkat ja kappalemäärät.

Käytännössä tämä tarkoittaisi, että luotsauksia olisi tarjolla tietty palvelutason määrittämä määrä. Jos päivän luotsausmäärät ovat täyttyneet, siirtyisi luotsaus seuraavalle päivälle. Näin olisi mahdollista tasata luotsausten vuorokausi- ja työvuorokohtaisia vaihteluja. Luotsinvaihtopaikat ja luotsinvaihdon organisointi tulisi sen sijaan antaa palveluntuottajan harkintaan.

Lisäksi luotsinkuljetuspalvelujen osalta tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä, mikä vähentäisi luotsauspalvelujen tuottamisesta syntyviä kustannuksia. Saimaalla toimii kaksi valtion yhtiötä, Meritaito Oy ja Finnpilot Pilotage Oy, joilla molemmilla on asemaverkko ja kuljetuspalveluja.

Selvitysmies ehdottaa myös, että Saimaan alusliikennepalvelun (Vessel Traffic Service) kehittämistyössä hyödynnetään uuden navigointitekniikan tarjoamat mahdollisuudet. Tämä osaltaan avaisi mahdollisuuden luotsinkäyttövelvollisuuden helpottamiseen.

Saimaan kanavan osalta selvitysmies ehdottaa luotsinkäyttövelvoitteeseen helpotuksia. Muun muassa Saimaan kanavan vapauttamista luotsinkäyttövelvoitteesta ennalta määrätyillä ehdoilla tulisi selvittää tarkemmin. Myös mahdollisuus englanninkieliseen linjaluotsikirjaan Saimaalle tulisi selvittää. Helpotukset luotsauspalvelujen käytön suhteen edellyttävät kuitenkin kanavan seurantajärjestelmän kehittämistä, jotta liikenteen turvallisuus ei vaarannu.

Päätökset jo ensi vuotta varten

Päätökset Saimaan luotsauspalvelun kehittämisestä tulisi tehdä lähi kuukausina, jotta mahdolliset muutokset olisivat voimassa vuoden 2014 liikennekauden alusta lähtien. Kiireellinen aikataulu perustuu luotsauslakiin, jossa määritellään että luotsauksen hinnoista on keskusteltava asiakkaiden kanssa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen asetti toimistopäällikkö Seppo Kykkäsen selvitysmieheksi selvittämään Saimaan luotsauksen kehittämismahdollisuuksia ja kustannusrakennetta 10. joulukuuta 2012. Selvitysmiehen tehtävänä oli tarkastella mahdollisia kehittämiskohteita, joilla voidaan parantaa luotsauspalvelujen kustannustehokkuutta liikenteen turvallisuuden vaarantumatta. Lisäksi työssä oli otettava kantaa luotsauspalvelujen palvelutasolupaukseen.

Saimaan vesistöalueen luotsauksen kustannusrakenne ja kehittämismahdollisuudet. Selvitysmiehen raportti (LVM:n julkaisuja 17/2013) on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja

toimistopäällikkö Seppo Kykkänen, p. 0295 34 2580, 040 015 2868
hallitusneuvos Mikael Nyberg, 0295 34 2474, 040 837 8794