Sanomalehtien tuet jaettu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2015 11.13
Tiedote

Hallitus on 17. kesäkuuta 2015 päättänyt valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja niitä vastaavien sähköisten julkaisujen tukemisesta sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamisen tuesta. Tukea saavat Nyhetsbyrån FNB Ab, Lapin Kansa ja Karjalan kielen seura ry.

Nyhetsbyrån FNB Ab:lle myönnetään 440 000 euroa ruotsinkielisten uutispalveluiden tuottamisen tukemiseen. Alma Media Kustannus Oy:n julkaisema Lapin Kansa saa 40 000 euroa saamenkielisen uutismateriaalin tuottamiseen. Karjalan Kielen Seuralle myönnetään 20 000 euroa verkkojulkaisun julkaisukustannusten alentamiseen.

Tukea haki myös Fontana Media/Kyrkpressen. Lehti on hakukelpoinen, mutta sille ei myönnetä tukea. Keskittämällä tuki ruotsinkielistä lehdistöä ja yleisöä laajasti palvelevalle Nyhetsbyrån FNB:lle edistetään tuen tarkoitusta paremmin. Näin varmistetaan erityisesti laajasti ruotsinkielistä lehdistöä palvelevan uutispalvelun jatkuminen.

Asetuksen mukaan sanomalehdeksi katsotaan julkaisu, joka ilmestyy vähintään kerran viikossa. Verkkojulkaisulla tarkoitetaan avoimen tietoverkon kautta toimitettua sähköistä julkaisua, jonka sisältöä täydennetään vähintään kolme kertaa viikossa.

Sanomalehdistön tuen tavoitteena on edistää sananvapautta sekä tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta. Tukea voi saada ruotsin, saamen, karjalan ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistavaan sanomalehteen ja verkkojulkaisuun. Lisäksi tuella helpotetaan saamenkielisen aineiston tuottamista ja julkaisemista suomen tai ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä sekä ruotsinkielistä uutispalvelua.

Lisätietoja

ylitarkastaja Emil Asp, p. 0295 34 2498