Sähköisten ensitunnistamistietojen välittämiselle enimmäishinta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2017 14.42
Uutinen

Sähköisten ensitunnistamistietojen välittämiselle asetetaan enimmäishinta. Hintasääntelyn tarkoituksena on edistää luotettavien digitaalisten palvelujen syntymistä ja vauhdittaa niiden käyttöönottoa.

Ensitunnistamistietojen välittämisen enimmäishinta olisi kuitenkin vähintään 0,35 euroa ja enintään 5 euroa. Lisäksi hinnan enimmäistason tulee laskea vuosittain 25 prosenttia, niin että se pysyy annettujen rajojen sisällä. Hintasäännöstely on voimassa viiden vuoden ajan.

Hallitus esittää, että tasavallan presidentti vahvistaisi lain vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja määräisi lain tulemaan voimaan 15. joulukuuta 2017.