Sähköisten ensitunnistamistietojen välittämiselle enimmäishinta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2017 13.46
Tiedote

Sähköisten ensitunnistamistietojen välittämiselle asetetaan enimmäishinta. Hintasääntelyn tarkoituksena on edistää luotettavien digitaalisten palvelujen syntymistä ja vauhdittaa niiden käyttöönottoa.

Hallitus esittää, että tasavallan presidentti vahvistaisi lain vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja määräisi lain tulemaan voimaan 15. joulukuuta 2017.

Ensitunnistamistietojen välittämisestä perityt korkeat hinnat ovat vaikeuttaneet olemassa olevien tunnistusvälineiden hyödyntämistä uusien tunnistusvälineiden hankkimisessa. Jatkossa sähköisen tunnistusvälineen tarjoaja saa periä oikeudenmukaisen ja kohtuullisen korvauksen lähettäessään ensitunnistamistiedon toiselle tunnistusvälineen myöntäjälle.

Lain muutoksen jälkeen Viestintävirasto määrittelisi enimmäishinnan toteutuneiden markkinahintojen mediaanin perusteella. Ensitunnistamistietojen välittämisen enimmäishinta olisi kuitenkin vähintään 0,35 euroa ja enintään 5 euroa. Lisäksi hinnan enimmäistason tulee laskea vuosittain 25 prosenttia, niin että se pysyy annettujen rajojen sisällä. Hintasäännöstely on voimassa viiden vuoden ajan.

Ensitunnistaminen tarkoittaa henkilöllisyyden luotettavaa tunnistusta. Ensitunnistamista tarvitaan silloin, kun uudelle asiakkaalle myönnetään ensimmäistä kertaa niin sanottu vahva sähköinen tunnistamisväline kuten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Lakimuutos edistää hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luomiseksi.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Jenni Rantio, p. 0295 34 2003, etunimi.sukunimi(a)lvm.fi