Maximipris för förmedling av e-uppgifter om inledande identifiering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2017 13.46 | Publicerad på svenska 23.11.2017 kl. 13.52
Pressmeddelande

Det kommer att fastställas ett maximipris för förmedling av uppgifter om inledande identifiering. Prisregleringens syfte är att främja uppkomsten av tillförlitliga elektroniska tjänster och att påskynda användningen av dem.

Regeringen föreslår att republikens president stadfäster lagen om stark autentisering och lagen om ändring av betrodda elektroniska tjänster så att lagarna träder i kraft den 15 december 2017.

De höga priser som tagits ut för förmedling av uppgifter som gäller inledande identifiering har försvårat att befintliga identifieringsverktyg utnyttjas när nya identifieringsverktyg beviljas. I fortsättningen får identifieringsverktygets leverantör ta ut en rättvis och skälig ersättning för sändning av uppgifter om inledande identifiering till en annan aktör som beviljar identifieringsverktyg.

Enligt lagändringen är det Kommunikationsverket som beslutar maximipriset utifrån medianen av de faktiska marknadspriserna. Ersättningen för förmedling av uppgifter om inledande identifiering föreslås dock vara minst 0,35 euro och högst 5 euro. Dessutom ska ersättningens maximinivå årligen sjunka med 25 procent, likväl så att den hålls innanför de givna gränserna. Prisregleringen ska gälla i fem år.

Med inledande identifiering avses tillförlitlig verifiering av identiteten. Inledande identifiering behövs när en ny kund för första gången beviljas ett verktyg för så kallad stark autentisering, såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Lagändringen är ett led i regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet.

Ytterligare information:

Jenni Rantio, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 003